RMBGySz*

10 ok amiért nem kapsz választ az imáidra

„Istenem, mutasd meg nekem hogyan legyek olyan feleség amilyennek lennem kell” – így fohászkodom akárhányszor a frusztráció nem hagy aludni éjjel.

A férjemet cukorbetegséggel diagnosztizálták. Miután elmúlt a sokk, cselekedtem. Mint egy szorgalmas, szerető és gondoskodó feleség kialakítottam neki a tökéletes diétát. Küldtem neki linkeket olyan videókról, amelyek a cukorbetegség legyőzéséről szóltak.  Bosszúságomra, miközben én mindent megtettem a probléma orvoslásáért, a férjem nyugodtnak tűnt, mintha cseppet sem érdekelte volna a diagnózisa. Tehát megtettem azt amit mindent bölcs feleség tesz, azaz elkezdtem imádkozni, hogy bebiztosítsam Isten támogatását ebben a legyen-újra-egészséges-a-férjem törekvésben.

De Isten hallgatott. Nem tette meg az Ő részét, hogy megváltoztassa a férjemet. Hogy megváltoztassa a gondolkozását és javítson az étkezési szokásain, vagy rávegye egy kis mozgásra és komolyan vegye az állapotát. Minél többet imádkoztam annál több fast food kaját evett a férjem. Ó, de Istenem én egészségesnek akarom őt! Miközben a cukorbetegség olyan komplikációira gondoltam mint a vakság, az amputáció, veseelégtelenség, egyre inkább imádkoztam és imádkoztam, de a vércukorszintje magas maradt.

Aztán Isten az Ő igazságának a diétájára kényszerített, és olyan étellel etette a gondolataimat amelyre régóta szüksége volt a saját kis lelkemnek...

  1. Aggodalmak közepette vagy.

Az aggodalmak közt tartózkodtam, maradásom volt a frusztráció házában és a félelem szavai laktak bennem.

János 15:7 „Ha én bennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és meglesz az néktek.”

  1. Szükséged van a megbocsátásra... és arra, hogy te is megbocsáss.

Imádkoztam, de nem tudtam a megbocsátás előfeltételéről... vagy arról, hogy én kell megbocsássak másoknak.

Márk 11:25 „És mikor imádkozva megállotok, bocsássátok meg ha valaki ellen panaszotok van; hogy a ti mennyei Atyátok is megbocsássa nektek a ti vétkeiteket.”

  1. A problémára koncentrálsz, nem a Megoldásra.

Gyakran annyira figyeltem a problémára, hogy az elvonta a figyelmemet Istenről, az Ő törvényéről, az Ő ígéreteiről és útmutatásairól.

Példabeszédek 28:9 „Valaki elfordítja az ő fülét a törvénynek hallásától, annak könyörgése is utálatos.”

  1. A fájdalomban fetrengesz.

Miért engedjük meg a rossz híreknek és a fájdalmas részleteknek, hogy elhallgattassák Jézust?

János 14:12-14 „Bizony bizony mondom néktek: aki hisz én bennem, az is cselekszi majd azokat a cselekedeteket, amelyeket én cselekszem; és nagyobbakat is cselekszik azoknál, mert én az én Atyámhoz megyek. És akármit kértek majd az én nevemben, megcselekeszem azt, hogy dicsőíttessék az Atya a Fiúban. Ha valamit kértek az én nevemben, én megcselekeszem azt.”

  1. Imádkozol, de nem hiszel.

Könnyű imádkozni és imádkozni. De hinni, igazán elhinni, hogy meg fog történni az már egy küzdelem.

Márk 11:24 „Azért mondom néktek: amit könyörgésetekben kértek, higyjétek, hogy mindazt megnyeritek, és meglészen néktek.”

  1. Nem szántál időt arra, hogy felfedezd a helytelen gondolkozást.

Gondolkoztam a múltamon, a hibáimon, az önzöségemen, a helytelen gondolkozáson és mindazon a sok sötét helyen amelyen a szívem járt, és rájöttem, hogy mindezt fel kell fedjem az Úr előtt.

Zsoltárok 66:18 „Ha hamisságra néztem volna a szíveimben, meg nem hallgatott volna az én Uram.”

  1. Nem csendesedtél el és figyeltél Istenre.

A csendes percekben biztos voltam benne, hogy Isten meghallott, és ez minden aggódást eltörölt.

1 János 5:14 „És ez az a bizodalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogy ha kérünk valamit az ő akarata szerint, meghallgat minket.”

  1. Nem imádkoztál bölcsességért.

Jakab 1:5 „Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, aki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik neki.”

  1. Próbálod megtalálni a megfelelő szavakat ahelyett, hogy hagynád a Szentlelket közbenjárni.

Mikor kétségbe vagyunk esve és a szívünk megtört, olyankor annyira zavarba vagyunk, hogy szavak nélkül maradunk.

Róma 8:26 „Hasonlatosképpen pedig a Lélek is segítségére van a mi erőtelenségünknek. Mert az, amit kérnünk kell, amint kellene, nem tudjuk; de maga a Lélek esedezik mi érettünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.”

  1. Nem a megfelelő dolgot kéred először.

Megvolt a jól meghatározott első számú prioritásom, mégpedig az, hogy a férjemed meggyógyulva lássam.

Máté 6:33 „Hanem keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és ezek mind megadatnak nektek.”

Isten hozzáadta azt ami hiányzott – egy felhívás, hogy először Őt keressem. Miközben Őt kerestem először, még a férjem gyógyulásán felül is, következett a megértés. Megértettem, hogy a hitemet növelnem kell, győzelmet kell kikiáltanom Jézus nevében, eltörölni minden aggódó gondolatot és félelmet. De ami a legfontosabb, Őt dicsőíteni minden erőmmel a körülményektől függetlenül.

A férjem egyik este egy hatalmas zacskó friss és bio zöldséggel sétált be az ajtón. Elkezdett egy új étrendet kialakítani és eljárt hosszú órákra sétálni is. Hónapokkal később a gyógyszereit csökkentették és a vércukorszintje visszatért a normálisra.  Az ő elindulása az egészsége megtartásának érdekében újra imádkozni késztetett. Ezúttal hálával imádkoztam... Hálás voltam Isten válaszáért ami a bennem bekövetkezett változás által érkezett.

 

Forrás: http://krisztusbanmaradni-korralhaladni.blog.hu/2017/02/22/10_ok_amiert_...

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.