RMBGySz*

2018. április 21., szombat

DÉLELŐTT | 

Hatalma van örök életet adni

Igehely: Jn 17:1-5; Kulcsige: Jn 17:2 „Mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket neki adtál, örök életet adjon.”

A Fiú azzal dicsőíti meg az Atyát, hogy hatalma folytán örök életet ad (garantál) azoknak, akik megismerik az egyedül igaz Istent és Jézus Krisztust. Ez a megismerés azonban dinamikus az ige szerint, hisz Pál leveleiben több helyen is azt olvassuk, hogy Isten ismeretében növekedni lehet és kell. (Kol 1:10; Fil 3: 10)

Kedves olvasó, mire gondolsz, amikor az örök életről olvasol? Ez az élet, nemcsak időben végtelen, hisz örök, hanem természetében is más, mint a jelenlegi. Értelmünkkel nem tudjuk felfogni. Nincsenek szavaink, hogy megfogalmazzuk milyen lesz az örök élet. Elég, ha három csodálatos tényt zárunk ma a szívünkbe. (1.) Ott nem lesz semmilyen bűn, gonoszság. Végleg szabadok leszünk. (2.) Jézus közelségét viszont soha többé nem fogjuk nélkülözni. Mindig velünk lesz. (3.) El tudnánk képzelni a mennyet egy boldogtalan Isten jelenlétében? Testvérem, készülj rá, hogy az örök életet a boldog Isten társaságában fogjuk élvezni. (1Tim 1:11)

Aki hisz a Fiúban, annak örök élete van. Neked van?

Boros Róbert

DÉLUTÁN | 

„Gondunk van a tisztességre”

Igehely: 2Kor 8:16-24

Pál apostol nemcsak a pénz gyűjtését, hanem a pénz kezelését is igen fontosnak tartotta. Tanította és buzdította a gyülekezeteket az adakozásra, másrészt példát mutatott a céladomány kezelésében. Egy néhány megfigyelés:

Pál apostol nem kezelte vagy továbbította egyedül a pénzt, hanem embereket választott, illetve a gyülekezetek küldötteit fogadta maga mellé. Az is figyelemre méltó, hogy alapos, komoly lelki emberek csatlakoztak az apostolhoz.

Kész volt számot adni bárkinek a pénz kezeléséről. Tisztességesen járt el, nemcsak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is.

Nem magának, hanem Istennek akart dicsőséget szerezni. Elvárta a gyülekezetektől, hogy a céladományt továbbító testvéreket szeretettel fogadják és tiszteletben tartsák.

Miért tette Pál apostol mindezt? Mert nem akart helyt adni semmilyen félreértésnek, rágalmazásnak, bűnnek. A pénz gyűjtése vagy kezelése nemcsak akkor, hanem most is igen érzékeny téma maradt, ezért nemcsak az Úr előtt, hanem az emberek előtt is gondunk kell, hogy legyen a tisztességre. Feddhetetlen vagy-e ezen a területen?

Deák Zsolt

2018.04.21.