RMBGySz*

2018. december 5., szerda

DÉLELŐTT | 

Az elromlott edény: bűnös ember

Igehely: Préd 7:23-8:8; Kulcsige: Préd 7:29 „Lásd, csupán arra jöttem rá, hogy Isten az embereket becsületeseknek teremtette, csakhogy ők mindenféle okoskodásokhoz folyamodtak.”

A Prédikátor mindent megpróbált a bölcsességért, de rájött, hogy mennyire távol volt attól, pedig Isten adott neki értelmet és bölcs szívet. Megfeledkezett arról, hogy a bölcsesség kezdete az Úr félelme. Ahogy kezdett benne csökkenni az istenfélelem, úgy távolodott a bölcsességtől. Apja, Dávid azt mondta, hogy bölcsen beszél az igaznak szája.

Hogy bölcs maradjon és fejlődjön is az ember, meg kell maradnia az igazságban. Jézus az igazság, Benne kell megmaradni. Nem az emberi okoskodás, kíváncsiság, próbálkozás tesz bölccsé, hanem a felülről (Istentől) jövő bölcsesség. Jakab apostol megfogalmazza, hogy milyen ez levele 3. részének 17. versében: „ez tiszta, békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató.”

Az emberi bölcsesség bűnre vezet, a felülről jövő pedig az Isten országába. Választhatsz!

Veress Bálint

DÉLUTÁN | 

Mi a megtartó Úr Jézust várjuk!

Igehely: Fil 3:15-21

Az Úr Jézus személyes megismerése után a hívő ember nagy vágyat érez arra, hogy a lelki élete növekedő legyen és egyre tökéletesebb. Pál az Igében ezt mondja: „Akik tehát tökéletesek, azoknak így kell gondolkozniuk... ” (15) A „tökéletes” itt nem hibátlanságot jelent, hanem egyfajta Krisztustól kapott érettséget, ami a gondolkozásban és a tetteinkben is megnyilvánul, olyan kifejlődött keresztyén jellemet, amely szemben áll a szellemi kiskorúság állapotával. A növekedésben segítenek a jó példaképek. Pál apostol is ilyen példakép, akit követni lehet. Ma sokan híres embereket akarnak követni. A Biblia azonban azt tanítja, hogy azokat kövessük, akik Isten beszéde szerint élnek, és nem ellenségei Krisztus keresztjének. Akik alkotó módon élnek, és maradandó értékekbe fektetik életüket. A menny uralma elkezdődött bennük, és a menny vonzása is érvényesül bennük, ezért nap, mint nap változni akarnak. Amikor pedig Jézus visszajön, a testüket is átváltoztatja az Ő dicsőséges testének hasonlatosságára. Ekkor hallhatatlanságba öltözik a test, ami már olyan lesz, mint Jézus feltámadt és megdicsőült teste.

A mai üzenet: Jézust várd és közben a Szentlélek által változz!

Budai Lajos

2018.12.05.