RMBGySz*

2018. július 10., kedd

DÉLELŐTT | 

Az imádság akadályai

Igehely: Jak 5:12-28; Kulcsige: 1Pt 3:7 „És ugyanígy, ti, férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg neki a tiszteletet, mint örököstársatoknak is az élet kegyelmében, hogy imádkozásotok ne ütközzék akadályba.”

A mai igerész a feleség és férj egészséges kapcsolatával indul, rámutatva a példamutató életvitel szavak nélküli hatására, amely kész megváltoztatni a másik felet. A hetedik vers tanítja, és egyben figyelmezteti a férfiakat a feleségükkel való egészséges együttélés szabályaira, mert ennek helytelen megélése akadály lehet az imameghallgatás területén. Gondoljuk át eddigi életvitelünket, úgy a családban, mint a társadalomban, és ha felfedeztünk lehetséges akadályokat az imameghallgattatás területén, rendezzük ezeket Istennel. A mai napra is kérjük Isten Lelkének vezetését, hogy ne építsünk gátakat önmagunk és Isten közé. Dicsőítsük Istent az imameghallgattatásért és kérjük, hogy Lelke által tárja fel mindazokat az akadályokat, amelyek gátolják az imaéletünket, hogy azokat lebonthassuk és elhagyjuk. Hadd legyenek imádságaink jó illatú áldozatok az Atya előtt. Tanúsítsunk megértést, tiszteletet házastársunk és családtagjaink felé, tudva, hogy egyenrangú örököstársai vagyunk a mennynek, és így áldás lehetünk egymás számára Isten kegyelméből.

Tóth József

DÉLUTÁN | 

A kezdet első lépései

Igehely: Péld 1:1-9

„Minden kezdet nehéz” – tartja egy bölcs mondás, és igaz ez abban az esetben is, amikor kezdjük megérteni, mi is a bölcsesség Isten szerint. Eleinte ellenkezünk, sötétnek és idegennek tűnik Isten szempontja, mely az ördög sugallata szerint boldogságukat rontja el. Ezért sokan már az elején nem tudnak mit kezdeni igénk üzenetével, és sajnos, tovább mennek a testiesség, azaz a veszedelem útján. Pedig az Úr félelme igen nagy boldogságot ad életünkbe, családjainkba, ha van! Gátat tud szabni szívünk veszélyes vágyainak, és segít nemcsak az esetleges következményektől tartani, hanem előre tekinteni, és az örök élet szempontjából hozni döntéseket. A test helyett vetni a Léleknek. A mai keresztyénség erőtlenségének és hiteltelenségének az az oka, hogy mindezt csak elméletileg tudják, a gyakorlat, sajnos, mást mutat. Pedig az Úr félelme azt is jelenti, hogy tisztában vagyok azzal, hogy Őt nem lehet üres szavakkal becsapni. Szívbeli tisztelet, alázat, és engedelmesség az Úr igazi félelme. Erre Isten áldásaival válaszol: oltalommal és békességgel. Féld Őt így! Ő kész téged is megáldani!

Bányai István

2018.07.10.