RMBGySz*

2018. július 13., péntek

DÉLELŐTT | 

Hívd segítségül az Urat!

Igehely: Jer 29:10-15; Kulcsige: Jer 29:12 „Ha segítségül hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket.”

A próféta által Isten ismerteti tervét népével: békességet és nem romlást, reményteljes jövőt akar. Ennek feltétele az, hogy Istenben bízzanak és kitartóan imádkozzanak Hozzá. Isten azt ígéri, hogy megtalálható lesz, ha teljes szívvel és nem félszívvel keresik Őt. A hetven évnek el kell telnie, ehhez türelem kell, de ki kell várni, és a várakozási időben kapcsolatot tartani Istennel mindvégig. Ebből az igerészből is kitűnik, hogy a bűnnek vannak következményei, amelyek nem szűnnek meg a bűnbocsánatkérés alkalmával. Isten minden büntetés előtt figyelmeztette népét, hívta őket megtérésre. Kérjük mi is mennyei Atyánkat, hogy bocsássa meg bűneinket, amelyeket feltár az ő Igéje és Szentlelke által. Ha rendeztük bűneinket, legyünk hálásak érte, dicsőítsük Istent és segítsünk embertársainknak, elmondva nekik, hogy Isten szereti a hozzá megtérő bűnösöket, akik bűnbánattal könyörögnek Hozzá. Ebben az igerészben is láthatjuk Isten mentő szeretetét, aki várja a hozzá megtérő bűnöst. Ő Fiát küldte azért, hogy aki Benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Tóth József

DÉLUTÁN | 

Nem emberi bölcsességre épül hitünk

Igehely: 1Kor 2:4-5

Pál apostolt Korinthusba való megérkezése után nagy félelem fogta el: nehogy olyat mondjon, ami üres emberi bölcselkedés, filozófiai eszmefuttatás, és nem isteni kijelentés! Akik elvetik a Szentírás egyértelmű kijelentését, azoknak megengedi Isten, hogy eltévelyedjenek az igazságól. Itt kezdődik az emberi okoskodás, amit azonban az Úr minden további nélkül bolondságnak minősít (1Kor 1:20). Sokan eltévelyedtek már, mert a Biblia helyett különböző hamis tanításokra figyeltek.

Milyen jó nekünk tudni, hogy hitünk nem emberi kitaláláson alapszik, hanem a Mindenható bölcsességén! Isten, aki egyszerre szent és igazságos, ugyanakkor kegyelmes és Ő maga a szeretet, ezeket Fia által a kereszten együtt érvényesítette. Jézus elszenvedte a nekünk járó halálos ítéletet, és mi megkaptuk Isten felmentő kegyelmét, sőt végtelen szeretetét. Mindenki, aki hisz a Fiúban! Emellett az üzenet mellett bizonyít a Szentlélek az Ő csodálatosan meggyőző isteni erejével, ha kell, jelekkel és csodákkal, mert Isten nem változik! A te hited mire épül?

Bányai István

2018.07.13.