RMBGySz*

2018. március 21., szerda

DÉLELŐTT | 

Tényleg mindig a nagyobb a jobb?

Igehely: Lk 13:18-21; Kulcsige: Lk 13:19 „Hasonló a mustármaghoz, amelyet fogott egy ember, és elvetett a kertjében, az pedig felnövekedett, és fává lett, úgyhogy az égi madarak fészket raktak ágai között.”

Sokszor témánk a választás. A kérdés az, tudunk-e jól választani? A kis óvodás még nem tudja melyik a jobb és bal lába, ezért fordítva húzhatja fel a cipőjét. Ebből az tűnik ki, hogy még nem tud jól választani. Lót a „nagyobbat” választotta Sodoma és Gomora, valamint a Jordán melletti gazdag vidékkel, viszont számára ez nem lett „jobb”, mint a “kisebb”, ami maradt Ábrahám részére a Mamré tölgyese, mert Ábrahámot Isten megáldotta. Korábban Lót számára a választás nagyon jónak tűnt, végül elveszítette, amit választott. Isten országa el fog jönni, de már a jelenben is működik. Az Úr azt mondta: „mert az Isten országa közöttetek van!” (Lk 17:21b). Igaz, ez a kezdet most még olyan kicsinynek tűnik, mint amilyen kicsiny a mustármag a többi magok között, de ha azt földbe vetik, fává nő, és az égi madarak is fészket rakhatnak az ágain. A kevés kovász is képes arra, hogy megkelesszen akár három mérce lisztet is. A jó választáshoz nemcsak jó szemekre, bölcs szívre, de az Úr tanácsának való engedelmességre is szükség van. Ő mondta: „keressétek először az Ő országát és igazságát…” (Mt 6:33a). Engedelmeskedünk-e szív szerint tanácsának?

Gergely Pál

DÉLUTÁN | 

Hasznos és haszontalan meghatározása

Igehely: Tit 3:8-11

Isten népének küldetése van: áldássá lenni mások számára a családban, a gyülekezetben és a társadalomban. Elhívónk tudja, mit fektetett belénk. Az az ember válik hasznossá, aki az Úr Jézust befogadta. Odaszánt élete, lelkesedése, és alázata követendő példa lesz másoknak. Megváltójára mutat egész lénye. Lelki ajándékait kamatoztatja, és szeretettel szolgál. Másokat is erre bátorít. Nem keresi a maga hasznát, hanem Uráét. Egy tévészerelő édesapának a kisfia érdeklődéssel figyelte apja munkáját. Érdekelte a sokféle szerkezet és az is, hogy egyiknek-másiknak milyen szerepe van a készülék működésében. Az apuka igyekezett gyermeke műszaki éhségét türelmes magyarázatokkal csillapítani. Kisebb szünet után, a gyerek újabb kérdést tesz fel apjának: „Apa! A gyülekezetben neked milyen szolgálatod van?” „Semmi, kisfiam” – volt a válasz. „Annak meg mi a szerepe a gyülekezet működésében? – kérdezett vissza a kisfiú. Vigyázzunk, mert a Biblia beszél haszontalan istentiszteletről (Mal 3:14), haszontalan, szeretet nélküli mártíromságról, és haszontalan szolgáról is.

Neked milyen talentumod van? Szolgálsz-e vele?

Péter István

2018.03.21.