RMBGySz*

2018. március 7., szerda

DÉLELŐTT | 

A niniveiek megtértek

Igehely: Lk 11:29-32; Kulcsige: Lk 11:32 „Ninive lakói feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel, és elítélik, mert ők megtértek Jónás prédikálására, de íme, nagyobb van itt Jónásnál.”

A megtérés Isten csodája, ami a Szentlélek munkája és az ember tudatos döntése által történik. Ez a folyamat a bűn és az elveszett állapot felismerésével kezdődik, majd a bűnös életmód megbánásával, megvallásával és elhagyásával folytatódik. Az emberek megtérése sokszor nem függ össze az igehirdető személyével vagy az üzenet átütő erejével. Jónás prédikálására megtért egy egész város, Jézuséra nem. Jézus kortársai jelt kértek, pedig előttük volt a legnagyobb jel.

Napjainkban miért van olyan kevés csoportos és tömeges megtérés? Nem tudjuk teljes mértékben megválaszolni ezt a kérdést, mivel ezt erőteljesen befolyásolják a komplex társadalmi és szellemi folyamatok. Tudjuk viszont, hogy mi akadályozza, és mi segíti előre a megtérést. Az okoskodás, amely hitetlenséggel és büszkeséggel társul, gátolja a megtérés kibontakozását. A hiteles keresztyén élet, a kitartó imádkozás és őszinte bizonyságtétel viszont hozzájárul mások megtéréséhez. Továbbá, a megtértek példája ítéletet jelent a vonakodók ellen, és megszégyeníti azokat, akik kiváltságos helyzetük ellenére sem döntenek Jézus mellett. Te melyik csoportba tartozol?

Sallai Jakab

DÉLUTÁN | 

Élvezhetetlen gazdagság

Igehely: 2Kir 5:19-27

Könnyen megszerezhető, de nem tisztességes úton. Az övé lehet, csakhogy nem őt illeti meg. – Ilyen dilemmával küzdhetett Géhazi, vagy csak sodorta a nagy lehetőség? Vérpezsdítő volt elképzelnie, hogy milyen jó lesz, ha gazdag lesz, mi mindent vásárolhat a rengeteg ezüsttel: „ruhák, olajfák, szőlők, juhok és marhák, szolgák és szolgálók” (5:26). Azt gondolta, hogy az a szabad élet, ha mások szolgálnak neki, és nem neki kell Elizeust szolgálnia. Ismerősek ezek a gondolatok és érzések? Mindannyiunkat megkísérthetnek, még Isten szolgáit is!

Mibe kerül a hamisan szerzett vagyon? Géhazinak egy hazugságba került csupán. Apróság, hisz nem károsít meg vele senkit, nem is fog kiderülni, mert ezek az idegenek máris hazamennek. Óriási tévedés. A hazugságnak és az anyagiasságnak hatalmas ára van. Géhazinak az egészségébe és az életébe került. Nem hozta meg a várt boldogságot, hanem éppen fordítva: bajt vett magának. Te tudsz-e különbséget tenni valódi (élvezhető) gazdagság és holmi nyerészkedés között? Vannak-e mennyei kincseid, amelyeket egy örök életen át élvezhetsz?

Sallai Jakab

2018.03.07.