RMBGySz*

2018. október 21., vasárnap

DÉLELŐTT | 

Panasz az igazságtalanság miatt

Igehely: Hab 1:1-11; Kulcsige: Hab 1:3 „Miért kell látnom a romlottságot és néznem a nyomorúságot? Erőszak és önkény van szemem előtt. Folyik a per, és viszály támad.”

A Gonosz eredetére Bibliát olvasó emberekként tudjuk a választ: Isten egyik angyala fellázadt, és úgy döntött: „hasonló leszek a Felségeshez!” (Ézs 14:14). Addig ő volt a „fényes hajnalcsillag”, a Vénusz (latinul: Lucifer = fényt hozó), amit a Nap felkeltéig a legfényesebbnek látunk. De fénye elhomályosul, mihelyt felkel a Nap. Probléma akkor van, amikor még „nem kel fel a Nap”, vagyis, amikor úgy látszik, hogy a Gonosz kezében van a hatalom. Ráadásul „a gonosz gonoszsága dinamikusabb és erőt megmozgatóbb, mint a jó jósága”. De levettetett, és azóta gonosz munkáját az emberek között végzi. Ezzel a problémával szembe kell nézzünk nemzedékről nemzedékre.”

Habakuk próféta valószínű a babiloni fogságba vitel előtti időszakban prófétált (Kr.e. 609-605). A Jósiás király vezetésével megvalósuló reformáció a király halálával véget ért, és nyilvánvalóvá lett a nép gonosz szívének változatlansága. Ez megrendítette a prófétát, és Istenhez fordul kérdéseivel: „Meddig…” és „miért…?” Világosan látja a gonoszság természetét (4), és belátja, hogy csak Isten adhat válasz a kérdéseire. A gonoszságot látva, esetleg megtapasztalva ez a legjobb útja a feldolgozásnak: megkérdezni Istent, azzal a hittel és bizalommal, hogy Ő tudja a megoldást. Nem is csalódik a próféta: Isten válaszol (5-11). A választ nem könnyű megérteni, mert „bizony, a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim – így szól az ÚR” (Ézs 55:8). De ha Isten megszólal, akkor megtapasztaljuk a valóságát és megerősödik a hitünk benne. Itt a válasz lényege: a nép gonoszságát egy másik gonosz hatalommal fogja megbüntetni. Ez Isten ítélete. Ami ebben a nehezen elfogadható válaszban mégis vigasztaló, hogy Isten tartja a kezében a hatalmat, amit most Jézus Krisztusnak adott át (Mt 28:18). A mai üzenet lényege tehát: vidd az ÚR elé szíved fájdalmát, panaszát, neki öntsd ki lelkedet. Ő figyel rád, és fontos vagy számára. Meg tud őrizni a gonosz tombolása közepette is, amíg el nem végzed küldetésedet a földön.

Milyen gonosz dolgokkal szembesültél az elmúlt időben? Sikerült-e lerendezni? Az Úr Jézus elé tetted-e már?

Balogh Barnabás

Imaáhítat: 

Imaáhítat: Köszönjük meg, hogy az Úr képessé és késszé tesz az adakozásra! – 1Krón 29:13-14

Bibliaóra: 

Bibliaóra: Elismerés egy hálátlan világban – Zsolt 145:1-21 (Aranymondás: Zsolt 145:21)

DÉLUTÁN | 

Az istenfélő és a gonosz jutalma

Igehely: Eszt 8:1-17

Végül minden jóra fordul! Ez a vágy mélyen benne van az emberben. Talán a gyerekkorban hallott mesék „boldogan éltek, míg meg nem haltak” befejező fordulatai miatt.

Jó, hogy az Igében is felerősödik ez az üzenet: „Mert a gonoszok kipusztulnak, de akik az ÚRban reménykednek, azok öröklik a földet” (Zsolt 37:9). Vagy az utolsó könyv üzenetei között: Isten „letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak” (Jel 21:3).

Eszter könyve nagyon érdekfeszítő olvasmány. Izgalmas fordulatokban bővelkedik, amikor arról tudósít, hogy Isten nem hagyja el népét az idegen földön, a fogságban sem. Olvashatunk benne a büszkeség következményéről (Vasti királynő), a családi összetartásról (Mordokáj gondoskodása Eszterről), a gonosz felemelkedéséről és sikereiről (Hámán), Isten beavatkozásáról a pici részleteken keresztül (a király álmatlan éjszakája, és a meg nem jutalmazott Mordokáj esetének kiderülése) végül az isteni igazságszolgáltatás diadaláról. A könyv érdekessége, hogy Isten neve nem szerepel benne. Talán arra is utalhat ez, hogy Ő akkor is véghezviszi akaratát és igazságot szolgáltat, ha nemcsak láthatatlan az emberek előtt, hanem meg sincs említve a történések alakulásában. Ebben a hitben éljük az életünket. Jézus él, készül visszatérni a földre az övéiért, és igazságot szolgáltatni nekik. Dicsőség legyen Neki!

Láttál már embereket istentelenül felemelkedni? Hogyan tudtad feldolgozni, ha azzal szembesültél, hogy a gonoszok értek el sikereket?

Balogh Barnabás

2018.10.21.