RMBGySz*

2018. szeptember 29., szombat

DÉLELŐTT | 

Helyes vagyonkezelés

Igehely: 1Tim 6:3-10.17-19; Kulcsige: 1Tim 6:10 „Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévelyedtek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak.”

Ahhoz, hogy ebben a világban létezni tudjon az ember, élelemre és ruházatra van szüksége. Ez az az alap, amely már a megelégedettség szintjét kellene, hogy üsse. Ugyanis, a nagy nyereség nem a gazdagság, hanem a kegyesség maga. Mert a kegyesség nem egy üres életforma, hanem élő kapcsolat Istennel. Egy olyan kapcsolat, amelyben Isten a legtöbbet adta nekünk: Fiában, Jézusban saját magával ajándékozott meg minket. És miközben minden, amire itt ebben a világban szert teszünk, itt marad, erről a kapcsolatról azt mondja Pál, hogy: a halál sem szakítja el. A pénz szerelme azonban elválaszt Istentől, rengeteg fájdalmat okoz, és egy olyan útra vezet, amelynek vége sokszor a hitben való hajótörés. Ez nem azt jelenti, hogy ebben a világban a hívő ember nem lehet gazdag, hanem inkább a következőket: minden élethelyzetben egyedül Istenbe veti reménységét, nem gőgös, nem a bizonytalan gazdagságban bízik, javaival helyesen bánik, gazdag a jó cselekedetben, a szíves adakozásban, a javak megosztásában. A világ csillogó vonzása mellett soha nem egyszerű egy ilyen életmódot választani, de az Istenbe vetett hit erre is elég.

Ferenczi Lajos

DÉLUTÁN | 

Jézábel és Illés

Igehely: 1Kir 19:1-8

Az előző fejezetben olvasunk arról a megsemmisítő győzelemről, amelyet Illés a pogány istenek képviselői felett aratott. Most nyilvánvaló lett, hogy Illés mögött egy igazi, valódi szellemi valóság: a Mindenható Isten állt. A 850 hamis próféta mögött viszont semmi nem volt. Képviseltek ők ugyan egy-egy istenséget, de valójában félrevezették ezekkel kapcsolatosan a népet. Jézabelnek fontosak voltak ezek a papok, mert azoknak a pogány istenségeknek voltak a képviselői, akiket az ő országában, Szidonban imádtak. Ezért, amikor azok halálának híre eljutott hozzá, eldöntötte, hogy másnap megbosszulja ezt Illésen. A hír félelmet keltett a prófétában, ezért elmenekülve arra kéri Istent, hadd haljon meg természetes halállal, mielőtt a hitéért meggyilkolnák. Isten megerősítette prófétáját, és nem csak hogy nem ölték meg, hanem még halált sem látott, hisz Isten tüzes szekéren magához ragadta.

Lehet, hogy az ördög neked is küld megfélemlítő üzenetet, de ne higgy neki, mert nincs hatalma fölötted. Maradj meg az élő Isten melletti bizonyságtételben, és meg fogod tapasztalni, hogy Isten veled van, és hatalmas kezéből nem engedi ki az életed.

Ferenczi Lajos

2018.09.29.