RMBGySz*

2019. április 15., hétfő

DÉLELŐTT | 

Meglátják majd Isten szabadítását

Igehely: Ézs 52:7-10; Kulcsige: 52:10 „Kinyújtotta szent karját az Úr minden nép szeme láttára; meglátják majd mindenütt a földön Istenünk szabadítását.”

A mai világban a modern technika lehetővé teszi, hogy nagyon gyorsan terjedjen az információ. Régen gyorslábú hírvivők továbbították a rájuk bízottakat, sok esetben harcok kimenetelét. Győzelem vagy vereség, szabadság vagy rabság, élet vagy halál, mit fog a hírnök mondani? Olykor a hírvivők számából, közeledésük módjából igyekeztek kitalálni az üzenet tartalmát (2Sám 18:25-27).

Ezzel a képpel szemlélteti a próféta az Istentől származó jó hír érkezését a nyomorgatott nép számára. A jó hír alapja az, hogy Isten uralkodik. Ez békességet hoz a meggyötörtnek, örömet a csüggedőnek, szabadulást nem csak Asszíria rabjainak, hanem a bűn foglyainak is.

Isten ismeri a lelkiállapotodat, küzdelmeidet, próbáidat. Már kinyújtotta karját, hogy éretted harcoljon. Ha bízol Benne, te is meglátod Isten szabadítását. „Bűn-sötét éjből, börtönömből, Jézus, jövök! Jézus, jövök! Hol szabad élet, fény tündököl, Jézus, jövök Hozzád!” (HH 126)

Fazakas György

DÉLUTÁN | 

A mi Húsvéti Bárányunk kiválasztott

Igehely: Róm 3:25-26; Jn 1:29-34

Húsvét nagyhetén estéről estére az Úr Jézus személye lesz a figyelem középpontjában, úgy, mint Húsvéti Bárány. Keresztelő János abban látja szolgálatának célját, hogy Jézus ismertté legyen az emberek körében. Hiteles és lényegre törő szavakkal mutatja be: „Íme, az Isten Báránya, aki elveszi a világ bűnét!” Ezen a héten növekedjünk az Ő megismerésében, és járuljunk hozzá, hogy ismertté legyen a környezetünkben!

Az ószövetségi időben a Páska bárányt gondosan kellett kiválasztani, hogy hibátlan legyen (2Móz 12:5). Mennyei Atyánk rendelkezése az volt, hogy az egyetlen tökéletes, engesztelés elvégzésére alkalmas személyt válassza ki, hogy megváltson minket bűneinkből. Így lett Jézus Krisztus kiválasztott, drága sarokkő, és aki benne hisz, nem szégyenül meg (1Pt 2:6). Ezen döntésével Isten megmutatta igazságát a bűn kérdésének kezelésében, és kegyelmét a bűnös ember iránt. Legyen áldott Isten, aki nem hagyta cserben elesett teremtményeit, hanem bölcs és irgalommal teljes döntésével üdvösséget szerez a Bárány vére által azoknak, akik hisznek.

Fazakas György

2019.04.15.