RMBGySz*

2019. július 20., szombat

DÉLELŐTT | 

Egy ismeretlen, de megnevezett segítő

Igehely: 2Tim 1:16-18; Kulcsige: 1:18b „És hogy milyen nagy szolgálatokat tett Efezusban, azt te tudod a legjobban.”

Onéziforoszról nem sokat ír az Ige. Mindössze ez a néhány vers szól róla. Annyit azonban tudunk, hogy kitart az evangélium ügye és az Úr szolgája mellett. Az igében világos utalás történik az efézusi viszontagságokra. Rómában is buzgón keresi az apostolt, mert a szíve egybeforrt vele. Vajon tudok-e számítgatás nélkül Isten emberének a névtelen segítője lenni? Szolgálatunk igazi indítékának fokmérőit találjuk itt leírva. Egyik ilyen teszt az elismerés hiánya. Legyünk készen Krisztusra tekintve szolgálni! Másik mérce a kitartás a nehézségekben. Onéziforosz nem hátrált meg az üldözésben sem. Jellemszilárdságról árulkodik ez. Szolgálatának harmadik jellemzője a szeretetből fakadó hűség. Isten embere, élete végéhez közeledve, jónak látja megemlíteni Onéziforosz nevét hűséges szolgatársának, Timóteusnak. Tetteit bizonyára feljegyezték a mennyben is. Hadd értékelhesse Isten pozitívan életünket!

Ki hagyott életedben jó nyomokat, melléd állva a nyomorúságban? Ki mellé állhattál te oda szeretetből? Meddig megy el segítő szereteted?

Vékás Benjámin

DÉLUTÁN | 

Krisztus tanítványainak lelkülete

Igehely: 1Pt 3:8-12

Péter, az idősödő apostol a szórványban levő, üldözött testvériségnek ír. Krisztushoz tartozásunk mindenekelőtt a mindennapi kapcsolatainkban nyilvánul meg. Azt is mondhatnánk: annyira szeretem Krisztust, amennyire szeretem ellenségemet, hisz Ő ellenségeiként is szeretett bennünket. Szeretete olyan dolgokra indít, amelyek ellenkeznek emberi természetünkkel: egyetértés, együttérzés, testvérszeretet, könyörület, az ellenség szeretete. Énünk berzenkedik ez ellen: légy magadnak való, add vissza a bántást, ne törődj a más bajával! Újjászületés nélkül nem lehet hívő életet élni. Ugyancsak Péter írja, hogy újjászületésünkkor isteni természet részeseivé lettünk. A bennünk lakó új ember gyűlöli a bűnt, s egyre jobban hasonlítani akar Krisztushoz a Lélek által. E krisztusivá válás nem mentesít az üldözéstől, nyomorúságtól, hisz a sötétség soha nem fogadta a világosságot. Isten erőt ad gyermekeinek, hogy életük vagy haláluk árán is hűségesek maradjanak Hozzá, megdicsőítsék nevét. Dicsőség Neki!

Vékás Benjámin

2019.07.20.

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.