RMBGySz*

2019. június 11., kedd

DÉLELŐTT | 

A Pártfogó az Igazság Lelke

Igehely: Jn 14:15-17; Kulcsige: 14:17 „Az igazság Lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.”

Korábban Jézus azt mondta a sátánról a vele vitatkozó zsidóknak, hogy: „Embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáéból szól, mert hazug és a hazugság atya.” (Jn 8:44) Pál pedig e világ (korszak) istenétől óv, (2Kor 4:4) aki jelenlétével átszövi életterünket és mindent elkövet, hogy Krisztus evangéliumát megváltoztassa. Egyszer a relatív igazság formáját ölti, máskor pedig az erkölcsi toleranciájét. A célja pedig egyértelmű: távol tartani az embereket az Igazságtól. A Szentlélek viszont az Igazság Lelke, akit, ha befogadunk, megismerjük az Igazat és vele az igazságot.

Miért kételkednénk még, ha az Igazság Lelke nálunk van, sőt bennünk lakik? Miért keresnénk mást és máshol, ha a lehető legjobb oldalon állunk? Lehet, olykor kétségeink támadnak, máskor pedig, amikor megtorpanunk hitünkben kínzó kérdések gyötörnek, de milyen jó, hogy Ő nemcsak „száraz” igazság, hanem Pártfogó, Vigasztaló, Bátorító, aki kínlódó árváit nem hagyja egyedül, hanem felkarolja őket. Ő igazság és pártfogó egyszerre. Ismered már Őt?

Boros Róbert

DÉLUTÁN | 

Szolgálat közben szól a Szentlélek

Igehely: ApCsel 13:1-4

Az Apostolok Cselekedeteiről írt könyvet joggal nevezik a Szentlélek cselekedeteinek könyvének is, hiszen Ő az újszövetségi Gyülekezet születésénél (Pünkösd), majd pedig a fejlődési időszakban is folyamatosan aktív. Értékes szellemi kincseket fed fel számunkra ez a korai esemény a szolgálattal kapcsolatosan. (1) Az antiókhiai gyülekezetben nem egy, hanem több próféta és tanító volt, akik tudtak együtt szolgálni az Úrnak. Az egész gyülekezet motivált, ha a vezetőket együtt szolgálni látja. (2) Szolgálat és böjtölés közben szól az Úr a Lélek által. Számoljunk mi is ezzel! Figyeljünk, érdeklődjünk és legyünk nyitottak rá, hogy imádságainkra felel az Úr. (3) A többesszámban levő nyelvtani igék: „válasszátok” és „elbocsátották” azt feltételezik, hogy a Szentlélek akarata mindenki előtt nyilvánvaló volt, és a misszionáriusok kiküldésében is együtt vállaltak felelősséget, nem csupán a gyülekezetnek egy kisebb vagy nagyobb része.

Szólj, Uram, mert hallja a te szolgád!

Boros Róbert

2019.06.11.

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.