RMBGySz*

2019. június 20., csütörtök

DÉLELŐTT | 

Ézsaiás jó példája: a fiával közös szolgálat

Igehely: Ézs 7:1-9; Kulcsige: 7:3 „Akkor így szólt az Úr Ézsaiáshoz: Menj ki Seár-Jásúb fiaddal együtt Áházhoz a Felső-tó vízvezetékének a végéhez, a ruhafestők mezejéhez vezető útra.”

Nehéz helyzetben van Júda királya és Jeruzsálem lakosai. Háború fenyegeti őket, és emiatt meglágyult, reszket a szívük. Isten Ézsaiás prófétát küldi fiával együtt, akik a bátorítás és megerősítés üzenetét mondják el a királynak. Talán a fiú neve is része az üzenetnek, hiszen Seárjásub azt jelenti: a maradék megtér.

Isten különleges kegyelme, amikor együtt szolgálhat az apa a fiával. A gyerek láthatja az idősebb, tapasztaltabb szolga életének minden részletét, ami nagy segítséget jelent a jövőbeli szolgálatára nézve. Staféta-szolgálatban ez az a szakasz, amikor együtt végzik a szolgálatot. Ézsaiás vérszerinti fiával szolgált. Pál apostolnak Timóteus a lelki gyermeke volt, aki szintén együtt szolgált vele: „De ti is tudjátok, hogy kipróbált ember ő, és mint apjával a gyermek, úgy szolgált velem az evangéliumért.” (Fil 2:22) Jézus is az Atyát figyelte, és azt tette, amit Tőle látott (Jn 5:19).

Kérd Istent, hogy mutasson valakit, akivel együtt mehetnél a szolgálatba! Akár idősebb, érettebb atyaként, akár fiatal, tapasztalatlan fiúként!

Nagy Tibor

DÉLUTÁN | 

„Születésemtől elhívott az Úr”

Igehely: Ézs 49:1-6

Az igeszakaszban nehézséget jelent a szolga beazonosítása. Három lehetséges megoldást javasolnak: A próféta (1. v.), Izráel népe (3.v.), vagy a Messiás (az Úr szenvedő szolgája). De számunkra most sokkal fontosabb a szolga elhívása és küldetése. Isten ismeri az embert, és terve van vele. Ő az, aki szolgálatra hívja, és küldetést bíz rá. Ő nemcsak elhív a szolgálatra, hanem azt olvassuk, hogy az Úr „anyám méhében szolgájának teremtett”, ezzel pedig eleve meghatározta életének értelmét és célját. Az embernek akkor beteljesedett az élete, és akkor érzi magát elégedettnek és áldottnak, amikor Isten terve és célja valósul meg az életében.

Az elhívott szolga feladata Isten szavának hirdetése. Eszköze a szó, amit éles kardhoz és hegyes nyílhoz hasonlít. Mindkét fegyver a támadásra szolgál. Ezeket a fegyvereket Isten mindannyiunknak adta. Pál apostol az Isten fegyverzetének felsorolásakor felszólít, hogy vegyük fel a Lélek kardját (Ef 6:17). Szolgálati területe: az Isten népe és a pogányok között hirdetni az Igét, „hogy eljusson szabadításom a föld határáig”. Ez a mi küldetésünk is (ApCsel 1:8).

Nagy Tibor

2019.06.20.

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.