RMBGySz*

2019. június 26., szerda

DÉLELŐTT | 

A negyedik látomás: tiszta ruha a főpapnak

Igehely: Zak 3:1-10; Kulcsige: 3:4 „Azután ezt mondta az angyal az előtte állóknak: Vegyétek le róla a piszkos ruhát! Neki pedig ezt mondta: Nézd! Elvettem a bűnödet, és díszes ruhába öltöztetlek téged.”

Jósua főpap vád alatt van. A mennyei bíróságon nem derül ki, hogy Jósuát mivel vádolja a Sátán. Az angyal nem mondja meg azt sem, hogy ez a vád igaz-e, vagy alaptalan? Ennél fontosabbat tesz: leállítja a Sátánt. Kihirdeti, hogy megtisztulva Jósua továbbra is a közösség lelki vezetője és képviselője lehet.

Mi sem gondoljuk magunkról, hogy ne lennénk vádolhatók. Bűneink bocsánatára van nekünk is legnagyobb szükségünk, méghozzá naponként. A bűnbocsánat által Isten visszaadja elveszített emberi méltóságunkat. Itt kapjuk meg a küldetésünket is. Ha nem a kereszt áll a hitünk középpontjában, akkor hitünk hiábavaló, és még bűneinkben vagyunk (1Kor 15:3-4,17-20). János első levele első fejezete arról szól, hogy ha azt gondoljuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, sőt hazuggá tesszük Istent is. Mert Isten nem úgy lát minket, ahogy mi önmagunkat. Ő a valóságot látja. De az ördög azon van, hogy ne Isten szemével lássuk magunkat. Nem szereti a Sátán, ha a hívők bűnbánatot tartanak, mert akkor elveszti a hatalmát felettünk. Ha viszont megvalljuk bűneinket – vagyis úgy jövünk Krisztushoz, ahogy vagyunk –, akkor Ő hű és igaz: megbocsát, sőt meg is tisztít minden bűntől (1Jn 1:9).

Hetényi Attila

DÉLUTÁN | 

Emberhalászok lesztek!

Igehely: Mk 1:16-20

A misszió adott körülmények között zajlik. Ezek a missziót végző személyiségétől, az őt támogató gyülekezettől, meg a befogadó személy előzetes tapasztalataitól is függnek. E tényezők többnyire együtt hatnak. De mi a missziót végző szándéka? Tényleg partneréért aggódik, vagy valami más motiválja? Netán az ő missziós sikere? Hiteles-e ő maga, mint ember? Empatikus-e? Tiszteli-e azt, akinek bizonyságot tesz Jézusról? Hiszi-e, hogy Isten végzi el partnerében is a megváltás munkáját? Jó példát ad-e neki a hívő életből? Vagy csupán érezteti felsőbbségét?

De fontos az is, hogy milyen az evangéliumot fogadó lelkülete. Ha igazságkereső, könnyebben megnyílik az igazság szavára. Sok emberben nagy a biztonság utáni vágy. Jó helyen keresi a gyülekezetben. Aki jó lelkiismeretet keres, hamarabb kinyílik Isten felé. Akinek jó tapasztalatai vannak a hívőkről, az hamarabb megérzi a gyülekezet otthonos légkörét, mint akinek rossz emlékei vannak a keresztyénekről. Mivel Isten szabad akaratot adott az embernek, az eredmény sosem következik be mechanikusan. A gyülekezet nem újjászületetteket gyártó nagyüzem. Bárkit csak Isten Szentlelke képes újjászülni. De minket is képes emberhalászokká tenni, akik szintúgy emberek vagyunk.

Hetényi Attila

2019.06.26.

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.