RMBGySz*

2019. június 7., péntek

DÉLELŐTT | 

Egyre erősödő szeretet

Igehely: Ef 4:11-16; Kulcsige: 4:15 „Hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus.”

Tehát nem csupán a Krisztusban való hit tesz bennünket Isten előtt kedvessé, hanem az erényes élet, szelídség, békesség, egység. Mert a gyülekezet, mint test a Szent Lélek által élhet csupán. Isten mindenkinek külön-külön egy meghatározott, konkrétan emberre szabott, szolgálatot adományoz, amely kegyelmi ajándék formájában lesz nyilvánvalóvá. A gyülekezetben meg van mindenkinek a jól meghatározott feladata, ami a gyülekezet fejlődését és növekedését biztosítja.

Ma is vannak tévtanokat terjesztők, akik prófétáknak mondják magukat, és a Szent Lélek ajándékaival dicsekszenek. Bennük van a tömeghatás hajhászat, a hitegetés, a tévútra terelés, az Ige félremagyarázása és még sorolhatnám. De Istennek erősödő szeretete felveszi a harcot az ilyen tanítókkal, és minden esetben győzelmet arat. Szükség van rám és rád, kedves olvasóm, hogy végezzük el a ránk bízott feladatot kellő képen, illetve a kellő időben.

Meg tudjuk-e tenni, hogy bátran megálljunk egy ilyen mindenféle tanítás szelében sodródó ember előtt és elmondjuk néki a tiszta igét, amely üdvösségre vezetett engem és téged?

Mucsi János

DÉLUTÁN | 

... erőt ad

Igehely: 2Tim 1:7, Bír 14:5-7

Uralkodj önmagadon! Ismerjük el, ez nem kicsi feladat. Erőt igényel, lelki erőt és nem keveset. Sámson több alkalommal nem tudja kezelni, illetve nem használja kellőképpen azt az erőt, amit Istentől kapott, bár az is igaz, hogy az esetek Isten által irányított helyzetek voltak. Különleges ereje volt, emberileg megmagyarázhatatlan, mert a Szent Lélek hatalma volt ez az erő, és nem lett úrrá rajta, csak akkor, amikor Isten úgy rendelte.

Sokszor vívódtam magammal, vajon miért is kaptam a Szent Lélek erejét megtérésem után? Mert van egy megbízatás, amit el kell végeznem. Az Úrtól kapott üzenet, az evangélium örömüzenete, amit őriznem és tovább adnom tisztán. Ez a kegyelmi ajándék, az erő, amivel megáldott az Úr, hogy végezni tudjam a rám bízott feladatokat.

Jézus Krisztus a mi üdvözítőnk, megváltónk, szabadítónk, és erőt nyertünk a Szent Lélek által, hogy megállhassunk a kísértések közepette. „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” Ne szégyelljünk bizonyságot tenni arról, amit velünk tett Isten szeretete, hanem álljunk elő bármikor és adjuk tovább bátran, „alkalmas és alkalmatlan időben” az Ige örömüzenetét.

Mucsi János

2019.06.07.

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.