RMBGySz*

„A megfeszített Krisztust prédikáljuk!”

Média-ajánló

 Napi áhítat

Igehely: Lk 12:54-56; Kulcsige: Lk 12:56 „Képmutatók, a föld és az ég jelenségeit felismeritek, e mostani időt miért nem tudjátok felismerni?”

Talán nem telik el nap, hogy ne néznénk meg az időjárás-előrejelzést. Napjainkban a fejlett technika segítségével az „idő próféták” elég pontosan prófétálnak. De történik úgy is, hogy az általuk mondottak nem teljesülnek. Jézus földön járása idején az időjárás előrejelzés megfigyelésen, hosszú évek tapasztalatain alapult. A Mester kijelentése szerint elég jók voltak benne az akkori emberek. A megfigyelést és a tapasztalatot elég jól alkalmazták. Lelki vonatkozásban ez már nem volt mondható róluk.

 TÖRTÉNELEM

A kötet néhai Kiss László sok évtizedes történészi erőfeszítései és dr. Borzási István szorgalmas kutatói munkássága eredménye. A Theologos Kiadó gondozásában, a Hungarian Baptist Mission támogatásá- val megjelenő 400 oldalas könyv az erdélyi baptista misszió fejlődésére koncentrál [IV. FEJEZET – A BAPTISTA MISSZIÓ KITERJEDÉSE ERDÉLYBEN, AZ ERDÉLYI BAPTISTA MISSZIÓ ÖNÁLLÓSULÁSA (1920-1930), RENDSZERVÁLTÁSOK ÉS ÜLDÖZÉSEK KÖZÖTT (1940-1948), AZ ISTENTAGADÓ RENDSZER IDEJÉN (1948-1989), A RENDSZERVÁLTÁS UTÁN (1990-)], miután az első három fejezetben bepillantást nyújt a baptista hitmozgalom gyökereibe, és annak a történelmi Magyarországon való elterjedésébe.

IGEI ÜZENET

Szeretettel köszöntjük a kedves olvasókat ez újabb esztendő első napjaiban!

A 2017-es évben a protestáns reformáció 500. évfordulóját ünnepeltük.

 BEMERÍTÉS

Isten kegyelméből, 2017. december 17-én, Ákoson három fehérruhás valotta meg hitét a bemeritó medencében is. A képen balról jobbra Szűcs Sándor...

Örömünnepre gyűlt össze a kalotaszentkirályi gyülekezet november 12-én, amikor Boncidai Irén testvérnőnk tett vallást hitéről a bemerítés vizében....

November 12-én örömteli eseménynek lehettünk tanúi a sarmasági baptista gyülekezetben, ahova sokan eljöttek közelről és távolról, hogy együtt...

 GYÜLEKEZETI ESEMÉNYEK

Emlékezetes nap marad a 26 tagú síteri gyülekezet számára 2017. december 31. Hosszú évtizedek után diakónus-avatásra gyűlt össze a gyülekezet. Pop...

Rendhagyó alkalmon vettünk részt a székelyudvarhelyi gyülekezetben az elmúlt hetekben. Barátaimtól hallottam már Röhrig Gézáról, aki rendkívül jó...

 MISSZIÓKERÜLETI ESEMÉNYEK

2017. december 9-én a Szilágysági Missziókerület gyülekezetei is találkoztak, ezúttal Erkeden. A félre eső, de annál kitartóbb, népesebb, és jelentős...

A Nagyváradi Missziókerület éves közgyűlése – 2017 Körülbelül 60 gyülekezeti képviselő részvételével rendezték 2017. december 2-án, szombaton a...

 BIZONYSÁGTÉTEL

Nepálban egyre több ember fordul Krisztushoz, mióta 2008-ban az egyébként hindu többségi vallású nép szekulárissá vált. A The Christian Post...

 SZÖVETSÉGI HÍREK

A bibliai alapelveket s identitásunkat támadó nézetekkel, magatartásokkal szembesülhetünk, ha csak a női mivoltunkra gondolunk. Miért teremtett Isten...

Kedves testvérek az Úr Jézusban! Isten segedelmével a Romániai Magyar Baptista Gyülekezetek Szövetsége munkakongresszust tart a Nagybányai Magyar...

 OLVASNIVALÓ

Jaj, a dicsőítésről szóló örök vita.

Mikor már azt hiszed, hogy végleg eltűnt, akkor megint felbukkan.

A vita már nem tombol annyira, de közel sincs vége. Valószínüleg sosem lesz....

 NÉGYSZÓLAMÚ HIT HANGJAI RENDELŐÍV

Rövidesen megvásárolható lesz a Hit Hangjai négyszólamú énekeskönyv újabb kiadása. Egy darab ára 100 RON, míg ha valaki (pl. egy gyülekezet) 10 darabot, vagy annál többet vásárol, akkor darabja 90 RON.

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.

 KITEKINTŐ

Összehúzom a zakót magamon, jobb kezemben a táskámmal, hónom alatt a naplóval sietve megyek végig az előbb még oly zajos folyosón. Becsengettek,...

Részletek a Kossuth Rádió – Arcvonások című műsorban elhangzott riportból Dr. Mészáros Kálmán egyháztörténészt Bódi Mihály műsorszerkesztő...

 INTERJÚ

Beszélgetés Simon József, nyugdíjas nagyváradi lelkipásztorral, a Szövetség volt elnökével

 

Gönczi Géza: