RMBGySz*

„A megfeszített Krisztust prédikáljuk!”

Média-ajánló

 Napi áhítat

d.e. … a lelki szegények – Mt 5:3; Kulcsige: Mt 5:3

Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. (Mt 5:3)

Vagyonát az gyarapítja, aki a lelki életet kívánja!

Amit kívánunk, azt keressük, készek vagyunk érte mindent háttérbe szorítani, csakhogy megszerezzük. Amikor lelkileg éhezünk, akkor is így viselkedünk. A lelki szegényeknek nem lesz fárasztó Urukkal együtt lenni: Vele beszélgetni, Róla hallani, Őt visszavárni. 

 BEMERÍTÉS

2017. június 4-én délelőtt kettős ünnepre gyűlt össze Isten népe a zilahi baptista gyülekezetben. Pünkösd alkalmával bemerítésre is sor került, ahol...

Húsvét első napján hat fiatal tett vallást hitéről a szilágyballai imaházban. A feltámadás ünnepén Borzási Pál, lónai lelkipásztor hirdette Isten...

2017. május 21-én agy öröme volt a goroszlói gyülekezetnek, mert tanúja lehetett annak, hogy hat fiatal engedelmeskedett Krisztus missziós...

Május 21-én, gyönyörű májusi vasárnapon mozdult meg a víz az Arad-belvárosi gyülekezetben. Két olyan testvérnő pecsételte meg hitvallását...

 OLVASNIVALÓ

Nem sértődöm meg könnyen. Sokszor az emberek nem győznek bocsánatot kérni valamiért amit tettek vagy mondtak, attól tartva, hogy megsértődtem a viselkedésük miatt. De igazából ritkán teszem....

Lelki veszélyben vagy? Ha abban lennél, hogyan vennéd észre?

Egy kulcstünete a lelki veszélynek az öröm elvesztése. Ne ugord át azt amit Pál mond a Filippi 3:1-ben: Egyébként...

 KÖZLEMÉNYEK, FELHÍVÁSOK

 HIRDETÉSEK

MABAVIT IV., regionális kóruspróbák
Június 16.    – Nagyvárad 19:00 óra
Június 25.    – Nagyfalu 15:00 óra
Június 23.    – Arad 19:00 óra
Július 2.        – Szatmár 15:00 óra


ÖSSZEVONT ERDÉLYI KÓRUS A MABAVIT-on.
A MABAVIT IV-en az erdélyi összevont kórus is szolgál, úgy szombaton mint vásarnap, együtt az összevont 500 tagú kórussal. Kérjük a kórustagokat, hogy jelezzék a helyi karvezetőknek részvételi szándékukat. Fontos, hogy időben jelentkezzünk, mert korlátozott a kórus létszáma, és regisztráljunk is a mabavit.hu oldalon. Lesznek majd regionális kóruspróbák, amikről időben tájékoztatunk mindenkit. Hiszem, hogy öröm és nagy élmény lesz együtt énekelni, amely másoknak is áldás lesz!
Szeretettel, Székely András 

 SZÖVETSÉGI HÍREK

Isten kegyelméből folyó év március 9-11 között kerülhetett sor a XXXII. TELEK konferenciára, melyen a több mint hatvan Erdélyből, Magyarországról és...

Kellemes időben és helyen tarthattuk meg az idei Magyar Baptisták Világszövetsége (továbbiakban MABAVISZ) gyűlését Egrespatakon, 2017. március 30-31...

 ESEMÉNYNAPTÁR

2017. július 30.
2017. augusztus 4. - 2017. augusztus 6.
2017. augusztus 4. - 2017. augusztus 6.
2017. augusztus 12. - 2017. augusztus 13.