RMBGySz*

A Magyar Baptista Egyház hírei

Feliratkozás A Magyar Baptista Egyház hírei hírcsatorna csatornájára A Magyar Baptista Egyház hírei
Magyarországi Baptista Egyház hivatalos honlapja
Frissítve: 31 perc 4 másodperc

„…érjétek be azzal, amitek van…” (Zsid 13,5)

2019. január 23.
Zsid 13,1–5 Buzdítás szeretetre és tiszta életre Mt 6,25–34 Isten gondviselése Magyarázat: A Zsidókhoz írt levél írója óva int a pénz és az anyagi dolgok túlzott szeretetétől. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy soha semmi nem elég. A szöveg emlékeztet bennünket Isten gondviselésére, és arról biztosít, hogy Isten soha nem hagyja magára teremtését. A föld, a […]

„Kegyelmes és irgalmas az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy.” (Zsolt 145,8)

2019. január 22.
Zsolt 145,8–13 A teremtett világ dicséri az Urat Mt 1,1–17 Jézus Krisztus származása Magyarázat: „Jó az Úr mindenkihez, irgalmas minden teremtményéhez” – mondja a zsoltáríró, kifejezve ezzel azt, hogy Isten szeretete túlmutat minden etnikai, kulturális, faji, sőt még vallási határon is. Jézus családtörténetének leírása ezt az átfogó szemléletet tükrözi Máté evangéliumában. Miközben az ősi kultúrákban […]

Martin Luther King-nap

2019. január 21.
„Nem az a kérdés, hogy szélsőségesek leszünk-e, hanem az, hogy miféle szélsőséget képviselünk. A szeretetben leszünk szélsőségesek, vagy a gyűlöletben.” Idén lenne 90 éves Martin Luther King Jr. amerikai baptista prédikátor, polgárjogi harcos. 1986 óta minden év januárjának harmadik hétfője Martin Luther King-nap néven ünnep az Amerikai Egyesült Államokban. Dr. Martin Luther King Jr.

Vasárnap megkezdődött az ökumenikus imahét

2019. január 21.
2019. január 20-án, vasárnap kezdetét vette az ökumenikus imahét. A Deák téri evangélikus templomban tartott országos nyitó istentiszteleten szentbeszédet mondott Erdő Péter bíboros, prímás, igét hirdetett Bogárdi Szabó István református püspök. „Az igazságra és csakis az igazságra törekedj…” (5Móz 16,18–20) A rendezvényen többek között részt vett dr. Szabó István református püspök; Steinbach József református püspök, a […]

„Ellenben ha igent mondotok, az legyen igen, ha pedig nemet, az legyen nem, minden további szó a gonosztól van.” (Mt 5,37)

2019. január 21.
Ef 4,22–25 Az elhivatáshoz méltó élet a hit nagykorúságában és egységében Mt 5,33–37 A törvény magyarázata Magyarázat: Az emberekkel szembeni erőszak nemcsak fizikai támadásban és rablásban mutatkozhat meg, hanem pletykálkodásokban és rosszindulatú híresztelésekben is. A közösségi média még könnyebbé tette a valótlanságok minél szélesebb körben való gyors terjedését. Az indonéz keresztények tisztában vannak azzal, hogy […]

„Áradjon a törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!” (Ám 5,24)

2019. január 20.
Ám 5,22–25 A lélektelen istentisztelet hiábavaló Lk 11,37–44 Jézus beszéde a farizeusok és a törvénytudók ellen Magyarázat: A keresztények olykor meglehetősen elkötelezettek imádságaikban és az istentiszteleten, de kevésbé aggodalmasak, ha a szegényekről és a kirekesztettekről van szó. Időnként imádkozunk a templomban, mégis elnyomjuk embertársainkat vagy kizsákmányoljuk környezetünket. Az indonéz keresztények elismerik, hogy országukban vannak olyan […]

Missziós konferencia

2019. január 17.
Kedves Barátunk! Szeretettel meghívunk éves Missziós Konferenciánkra, amely február 2-3. között kerül megrendezésre, tóalmási központunkban. Fő előadónk Papp János lesz, a Magyarországi Baptista Egyház elnöke, továbbá vendégeink lesznek a Joni & Friends-, és a Baptista Egyház Speciális Missziójának munkatársai. A konferencia alatt támogatást fogunk gyűjteni a Speciális Misszió szolgálatainak támogatására. A részvétel regisztrációhoz kötött – […]

Alapvető – II. évf. 2. sz.

2019. január 17.

Ökumenikus imahét 2019. január 20–27

2019. január 17.
A keresztények minden évben a világ minden táján azért gyűlnek össze, hogy imádkozva növekedjenek az egységben. Olyan világban tesszük ezt, ahol a korrupció, a kapzsiság és az igazságtalanság egyenlőtlenséggel és megosztottsággal jár. Imáink egységesek egy szétszakadozott világban. Ebben van az erejük. Keresztényekként vagy közösségekként gyakran bűnrészesek vagyunk ugyan az igazságtalanságban, mégis arra kaptunk elhívást, hogy […]

V.N.

2019. január 15.
Németországból jöttem, két betűt hoztam: V N, azaz Vox Nova. Nem először tettem meg   – részben a kórusért – ezt a 800 km-t, és mindig hálás voltam értük az Úrnak. Többször elkísérhettem őket vidéki – sőt egy alkalommal külföldi – szolgálati útjukra is. Ez év jan. 6-án az újpesti imaházban rendkívüli – és felejthetetlen lelki-zenei […]

A magyar vallásszabadság napja és a Baptisták

2019. január 15.
Január 13-át a Vallásszabadság Napjává nyilvánította a Magyar Parlament a 2018. évi I. törvényében annak emlékére, hogy Erdélyben az 1568. január 6-13. között tartott Tordai Országgyűlés a világon először hirdette meg a vallásszabadságot, kimondva ezzel öt vallásfelekezet – katolikus, evangélikus, református, unitárius, majd tíz évvel később az anabaptista – szabadságát és egyenjogúságát. 450 évvel ezelőtt, […]

Nemzetközi siket ifjúsági téli tábor

2019. január 14.
Második alkalommal került megrendezésre az év utolsó hetében a siket fiatalok számára szervezett évbúcsúztató-évkezdő tábor az EDCA és az MBE Speciális Misszió szervezésében. A tábor szervezője Kéri József volt. A programokat siketek szervezték és végezték. Az előadásokkal, játékkal, kirándulással, szilveszteri évbúcsúztatóval tarkított együttléten hét országból 36 fiatal vett részt. Nagy öröm volt számomra látni, hogy […]

Új legyen vagy jó?

2019. január 14.
Egy új év kezdetén állunk, de mitől is lesz ez új? Kap egy új sorszámot: 2019. Mi is kapunk benne (kegyelemből) egy új kezdetet. Ezekben a napokban lelkek sokasága várja az új kezdetet, az újrakezdés lehetőségét, sokan sóhajtanak fel: – az énekíró szavai szerint – „talán még újrakezdhetnénk itt a szakadék peremén” (Ákos). Úgy látom, […]

Baptista magazin 2019. január 13.

2019. január 14.
2019. 01. 13. 25 perc, 2019 Baptista magazin a Duna Televízió műsorán! ✅Az idei első magazinunk Papp János egyházelnök üzenetével indul. ✅ A baptista szervezetek évek óta sikeresen működtetik azt a programjukat, hogy a hajléktalanokat a közmunkán keresztül a munka világába, így egy élhetőbb közegbe visszasegítsék. Riport Opauszki Györggyel és munkatársaival. ✅Dr. Miletics Marcell, az […]

Karácsonyi üdvözletek

2019. január 13.
2018 karácsonyán ismét nagyon sok figyelmes köszöntést kapott egyházunk, illetve egyházunk vezetősége állami, önkormányzati, társegyházi, valamint hazai és nemzetközi baptista közösségek részéről. Hálásak vagyunk a figyelmességért, és köszönjük a jókívánságokat! Természetesen egyházunk elnöksége is rengeteg üdvözletet küldött mind a hazai, mind pedig a határainkon túli, velünk kapcsolatban levőknek. Bízunk benne, hogy a kölcsönös megbecsülésen túl […]

Egység Krisztusban

2019. január 13.
Az első hitvallás, ami még a korai egyházból fakadt föl, egy rövid mondatból áll: „Jézus Krisztus Úr” (Fil 2,11). Pál úgy látta, hogy Isten akarata szerint el fog jönni egy nap, amikor az egész emberiség ajkáról fel fog hangzani ez a hitvallás. Egyedül egy Úr van: Jézus Krisztus, a Megváltó. Egyetlen Úr uralkodik az egyház […]

Egység a látásban

2019. január 12.
Számos keresztény szervezet és gyülekezet a sikeres működéshez vezető út első lépéseként a látás megfogalmazását határozta meg. Gyakran ez a lépés nagy nehézségekbe ütközik az érintett emberek közötti véleménykülönbségek miatt. Pál írása arról, hogy mit jelent látásban egységesnek lenni (az Efezusiakhoz írt levél 4. fejezetében), arra a buzdítására épül, hogy éljünk a Jézus Krisztusban elnyert elhíváshoz […]

45 éves a Lepramisszió magyarországi szolgálata

2019. január 11.
1974-ben csodával határos módon indult el a Lepramisszió magyarországi szolgálata. Egy évtizedek óta nem látott belga misszionárius barátja látogatta meg az akkor már 72 éves Dobos Károlyt, és beszélt neki a leprabetegek közötti misszióról. Isteni vezetésre „szikrát kapott” Dobos Károly (1902–2004) lelke, és meghonosította a nehéz időkben az akkor már éppen 100 éve tevékenykedő Nemzetközi […]

Egység a misszióban

2019. január 11.
Az Efezus 4,1-ben, majd a 4,4-ben arról az elhívásról vagy misszióról olvasunk, amire elhívattunk mindazokkal együtt, akik osztoznak reménységünkben. Vagyis minden hívő megkapta a kiengesztelés szolgálatát, ami által Krisztus nevének nagyköveteiként meg kell győznünk az embereket, hogy engesztelődjenek ki Istennel (2Kor 5,18–20). Bármilyen közös misszióhoz szükség van egy egységes csapatra, akik a legnagyobb összhangban és […]