RMBGySz*

Áhítat

Május 26 – Péntek

d.e. Az őt szeretőknek készítette – 1Kor 2:6-13; Kulcsige: 1Kor 2:9

Hanem amint meg van írva: „Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.” (1Kor 2:9)

A megfeszített Krisztusról szóló evangélium az Isten titkos bölcsessége. Nekünk, akik hittel fogadtuk a hirdetett igét, és megbánva bűneinket, hozzá tértünk, Isten adta a Szentlelket, hogy megismerjük azt, amit ő ajándékozott az Úr Jézussal együtt nekünk. 

Május 24 – Szerda

d.e. Mennyei polgárjog – Fil 3:17-21; Kulcsige: Fil 3:20

Nekünk pedig a mennyben van polgárjogunk, ahonnan az Úr Jézus Krisztust is várjuk üdvözítőül. (Fil 3:20)

A polgárjog a születéssel kezdődik. Születésünktől kezdve mi reánk is számítanak az ország lakosai körében.

Rólunk, keresztyénekről, azt mondja igénk, hogy a mi polgárjogunk a mennyekben van, mert megszülettünk az Isten számára a megtérés és újjászületés által.

Május 23 – Kedd

d.e. Ami a menny örömét táplálja – Lk 15:1-7; Kulcsige: Lk15:7

Mondom nektek, hogy ugyanígy egyetlen megtérő bűnös miatt nagyobb öröm lesz a mennyben, mint kilencvenkilenc igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. (Lk 15:7)

Megváltónk, az Úr Jézus Krisztus örült, amikor látta, hogy a társadalom kivetettjei, a bűnösök és vámszedők jönnek őt hallgatni. Maga mellé fogadta őket, asztalközösséget vállalt velük.

Május 22 – Hétfő

d.e. A mennyben felállított trón – Zsolt 103; Kulcsige: Zsolt 103:19

Az Úr a mennyben állította fel trónját, királyi hatalmával mindenen uralkodik. (Zsol 103:19)

Isten mindenkor él, nem veszítette el sem trónusát, sem uralmi területét. Sem a Sátán, sem a pokol, sem halál nem fenyegeti őt. Trónját a mennyben állította fel, ott uralkodik, minden mennyei lény neki enged.

Május 21 – Vasárnap délelőtt

d.e. Állandó küldetésben – Mt 28:16-20; Kulcsige: Mt 28:19

Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, meg-keresztelve őket az Atyának, a Fiúnak  és a Szentléleknek nevében. (Mt 28:19)

A feltámadott Krisztus tanítványait Galileába rendelte. Ott láthatóvá lett előttük, és megbízást adott a benne hívőknek, de azoknak is, akik egyelőre még kételkedtek az ő kilétében.

Az itt kapott küldetés tudatosan jelen volt az első keresztyén közösség tagjaiban.