RMBGySz*

Mindennapi áhítatok 2019-re

2019. május 26., vasárnap

Igehely: Péld 20:6-15; Kulcsige: 20:11 „Már egy gyermek tetteiből is fel lehet ismerni, hogy tiszta és helyes-e, amit tesz!”

Századokon át foglalkoztatta a teológusokat, pszichológusokat és gyermeknevelési szakembereket, hogy mit is gondoljunk a gyermekek cselekedeteiről, hogyan kell ezeket minősíteni? Milyen következményei vannak ezeknek a cselekedeteknek?

2019. május 25., szombat

Igehely: Jel 22:6-11; Kulcsige: 22:7 „És íme, eljövök hamar: boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit.”

Ebben az igeszakaszban Isten Igéjéről öt dolgot tanulhatunk. Az Ige megbízható. A Biblia az egyetlen könyv a világon, amit teljes mértékben Isten ihletett. A próféták, az apostolok és Jézus Krisztus az életük árán is arról tanúskodtak, hogy az Isten szava igaz! Az Ige megtartása életbevágó.

2019. május 24., péntek

Igehely: Jel 22:12-17; Kulcsige: 22:14 „Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba.”

A Biblia utolsó lapjain Jézus zárszavait olvashatjuk. A végső szó az övé, mert Ő a kezdet és a vég. Ő az, aki elküldte angyalát, hogy bizonyságot tegyen az utolsó időkről. Ő az, aki örökkön-örökké él és uralkodik. Elmondja azt is, hogy mi a feltétele annak, hogy az Isten országába bejussunk.

2019. május 23., csütörtök

Igehely: Jel 20:1-6; Kulcsige: 20:6 „Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig.”

Jézus Krisztus Úr minden felett! Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége (Ézs 9:6). Jézus kész arra, hogy uralmát szolgáival is megossza. Ő az, aki még a Sátánnak is lehetőséget adott, hogy uralkodjon. Sajnos, a Sátán a hatalmat szüntelenül a gonoszság kiteljesítésére használta.

2019. május 22., szerda

Igehely: Jel 19:6-10; Kulcsige: 19:9 „Így szólt hozzám: Írd meg: Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára! Ezt is mondta nekem: Ezek Isten igaz igéi.”

A menyegzőre készülő fiatalok emlékeztető üzeneteket szoktak küldeni a meghívottaknak, hogy ne felejtkezzenek el a menyegző dátumáról. Hasonló módon emlékeztet minket is ma Jézus Krisztus az Ő eljövetelére! A Bárány menyegzője a világtörténelem legelőkelőbb és leghatalmasabb eseménye lesz.