RMBGySz*

Áhítat

Március 28 – Kedd

d.e. Test és lélek harca – Róma 8:1-17; Kulcsige: Róm 8:6

A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség. (Róm 8:6)

A Római levél 8. fejezetében a test lelkünk bűnre és gonoszságra törekvő hajlamát jelenti. Ezt nevezzük még óembernek, bűnös természetnek is. Az új ember lelkünknek Isten felé törekvő hajlama. A testi ember az, akiben a bűnre törekvés meghatározó, a lelki emberben az Isten felé, és a neki tetsző élet felé való törekvés meghatározó. 

Március 26 – Vasárnap

d.e. Törekvéseink igei szűrője – Róma 14:13-23; Kulcsige: Róm 14:19

Arra törekedjünk tehát, ami a békességet és az épülést szolgálja. (Róm 14:19)

A hívő ember életében az új élet jelenléte és ereje leginkább a törekvéseink szintjén látható. Cselekedeteinkben tévedhetünk, vétkezhetünk (1Jn 2:1-2), de törekvéseinkben és vágyunkban, hogy Istennek tetsző életet éljünk, tökéletesek lehetünk.

Március 25 – Szombat

d.e. Királyoknak is elmondom – Zsolt 119:41-48; Kulcsige: Zsolt 119:46

Királyoknak is elmondom intelmeidet, és nem vallok szégyent. (Zsolt 119:46)

A Biblia leghosszabb zsoltárának visszatérő gondolata az Úr Igéje. Az író különböző fogalmakkal segíti a mondanivaló megértését: Az Úr törvénye, rendelkezése, döntése, parancsolatai, bizonyságai, intelmei, ígéretei.

Március 23 – Csütörtök

d.e. Isten kegyelme megszégyenítő – 1Kor 1:26-31; Kulcsige: 1Kor 1:27

Sőt azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki Isten, akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket. (1Kor 1:27)

Elgondolkodtató ez az igeszakasz. Manapság sok gyülekezetben előtérben vannak a gazdagok, okosok, a világ szerint hatalmas emberek.