RMBGySz*

Áhítat

Május 20 – Szombat

d.e. Az értelmet is mozgásba hozza – 1Kor 14:15-20; Kulcsige: 1Kor 14:15

Mi következik mindezekből? Imádkozom lélekkel, de imádkozom értelemmel is, dicséretet éneklek lélekkel, de dicséretet éneklek értelemmel is. (1Kor 14:15)

Az elolvasott igében egy időtálló alapelv van, amit annak idején a címzettek nehezen vettek be: imádkozni és énekelni lélekkel és értelemmel.

Május 19 – Péntek

d.e. Az ének az intésben is segít – Kol 3:12-17; Kulcsige: Kol 3:16

Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek. (Kol 3:16)

Pál apostol, a Szentlélek sugallatára, azt a tanácsot adta, hogy a keresztyén közösség tagjai legyenek Krisztushoz hasonlók.

Május 17 – Szerda

d.e. Emlékeztet Isten tetteire – Zsolt 89; Kulcsige: Zsolt 89:2

Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet. (Zsolt 89:2)

Az ezráhi Étán dicsőítésében emlékezteti Istent az általa véghezvitt nagy tettekre. Megemlékezik az Egyiptomból történő kijövetel csodáira, a Nátán próféta által adott kijelentésre Dávid trónja és Dávid utódai felől.

Május 16 – Kedd

d.e. Formába önti a fájdalmat – Jer 9:9-15 (9:10-16); Kulcsige: Jer 9:9 (9:10)

Zokogva siratom a hegyeket, gyászolom a puszta legelőit, mert kiégtek, ember sem jár arra, és nem hallik a nyájak bégetése. Az ég madarai és a jószágok is elbujdostak, elköltöztek. (Jer 9:9)

A mi Istenünk nem bálvány, hogy ide vagy oda helyezhetnénk. Ő adta igéjét, törvényeket írt a szívünk hústáblájára, hogy azok szerint járjunk.

Május 15 – Hétfő

d.e. Formába önti a magasztalást – Zsolt 47; Kulcsige: Zsolt 47: 7, 8.

Zengjetek Istennek, zengjetek! Zengjetek királyunknak, zengjetek! Mert az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket! (Zsolt 47:7,8)

Énekelni az Úrnak – ez a keresztyén ember tiszteletének kifejezése Isten felé. Ebben a zsoltárban minket, nemzeteket, szólít fel Isten a dicséretre.