RMBGySz*

Áhítat

2017. július 18., kedd

Kulcsige: 1Kir 3:9 „Adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget téve a jó és a rossz között. Ki tudná különben kormányozni a te nagy népedet?!”

Meseszerűen hangzó, de nagyon is igaz igéket olvastunk. A mindenható Isten bátorítást ad az őt kereső Salamon királynak, hogy feltétel nélkül teljesíti egyetlen kérését.

2017. július 16., vasárnap

Kulcsige: Mt 6:9 „Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved.”

A fenti igeszakasz előzménye Lukács feljegyzése szerint az, hogy a tanítványok, hallva a Mester imádságát, kérik, tanítsa őket is imádkozni. Érezték lelkük mélyén, hogy Jézus szolgálatának, erejének nyitja az Atyával ápolt bensőséges kapcsolat. Nincs ez másként ma sem.

2017. július 13., csütörtök

Kulcsige: Róm 8:2 „Mert az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a bűn és a halál törvényétől.”

Életünket törvényszerűségek mentén éljük meg, amelyekről sokszor tudomást sem veszünk, de lehetetlen lenne élni nélkülük. Elég a gravitáció törvényére, a közlekedési szabályokra, az állampolgári törvényekre gondolni. A lelki életnek is vannak kikerülhetetlen törvényszerűségei.