RMBGySz*

Mindennapi áhítatok 2019-re

2019. április 16., kedd

Igehely: Ez 34:11-24; Kulcsige: 34:12 „Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhős, borús napon.”

Isten, miután elégedetlen a hűtlen pásztorok tevékenységével, elhatározza, hogy a maga kezébe veszi nyájának gondját, és egyetlen pásztorra, a Dávid utódjára bízza őket. Az Úr Jézus egyik beszédében, utalva erre a feladatára elmondja, hogy Ő a Jó Pásztor (Jn 10:11).

2019. április 15., hétfő

Igehely: Ézs 52:7-10; Kulcsige: 52:10 „Kinyújtotta szent karját az Úr minden nép szeme láttára; meglátják majd mindenütt a földön Istenünk szabadítását.”

A mai világban a modern technika lehetővé teszi, hogy nagyon gyorsan terjedjen az információ. Régen gyorslábú hírvivők továbbították a rájuk bízottakat, sok esetben harcok kimenetelét. Győzelem vagy vereség, szabadság vagy rabság, élet vagy halál, mit fog a hírnök mondani?

2019. április 14., vasárnap

Igehely: Jn 12:12-19; Kulcsige: 12:13 „Pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében, Izráel Királya!”

Virágvasárnap a felszabadult örvendezés, ünneplés napja. Jól esik olvasni az Igében, hogy az emberek úgy viszonyultak Jézushoz, ahogy mindig is megérdemelte volna. Miért nem hangzottak gyakrabban a dicsőítő szavak? Az ember hajlamos arra, hogy földi szemszögből szemlélje az Isten dolgait.

2019. április 13., szombat

Igehely: Zsolt 71:1-24; Kulcsige: 71:24 „Nyelvem is mindennap emlegeti igazságodat, mert szégyen és gyalázat érte azokat, akik vesztemre törtek.”

A szavaink erejéről szóló heti sorozatban sok negatív dologról volt szó. Mi lenne méltóbb, minthogy Isten dicsérete jellemezzen minket? Az Ő igéje és munkájáról szóló bizonyságtevés legyen ajkunkon. Emellett pedig embertársainkról pozitívan, építően és méltánylóan beszéljünk.

2019. április 12., péntek

Igehely: Ef 4:25-32; Kulcsige: 4:25 „Ezért tehát vessétek le a hazugságot, és mondjatok igazat, mindenki a felebarátjának, mivelhogy tagjai vagyunk egymásnak.”

Az Ige felszólít bennünket, hogy „vessük le a hazugságot”, mondjunk mindig igazat felebarátunknak. A Sátán a hazugság atyja, aki a bűnös embert hazugsággal és hazugságban tartja. Krisztus követőjét azonban igazság, egyenesség, a valóság és igazság melletti kiállás kell, hogy jellemezze.