RMBGySz*

Mindennapi áhítatok 2019-re

2017. július 11., kedd

Kulcsige: Gal 5:1 „Krisztus szabadságra szabadított meg minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat újra a szolgaság igájába fogni.”

A szabadságot az tudja értékelni, aki tudja, mit jelent a rabság. Ezért érték a szabadság a népek történelmében. Az Édenkert óta szabadságra, Istennel való bensőséges kapcsolatra vágyik az ember. Ezt szerezte meg Krisztus a kereszten.

2017. július 10., hétfő

Kulcsige: 1Pt 1:18-19 „Tudva, hogy nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből,  hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén.”

A vér életet jelent. Nemcsak műtétek esetén mentheti meg a beteg életét a vérátömlesztés, sokkal inkább igaz volt ez az Egyiptomból való kivonuláskor! A bárány vére az elsőszülöttek életét mentette meg.

2017. július 7., péntek

Kulcsige: Zsolt 16:4 „Sok fájdalmuk lesz azoknak, akik máshoz csatlakoznak. Nem mutatok be nekik vérrel kevert italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra.”

Amíg nyomúságban vagy, addig nem találtad meg Isten által kijelölt helyedet. Akik Jézust követik, azoknak ígéretük van arra, hogy terhes igájukat leveszi és nyugalmukat biztosítja. Ez nem csak sírig tartó kényelmet jelent.