RMBGySz*

Áhítat

Június 11 – Vasárnap

d.e. A háromegy Isten értünk végzett munkája – 2Thessz 2:13-17; Kulcsige: 2Thessz 2:13-14

Mert kiválasztott titeket Isten kezdettől fogva az üdvösségre, a Lélek megszentelő munkája és az igaz-ságba vetett hit által. (2Thessz 2:13b)

Mi is hálaadással tartozunk Istennek szeretete miatt, mert egyáltalán nem érdemeljük azt meg. Nézzünk magunkba: amit látunk, a sok bukás, egyáltalán nem arra utal, hogy jogunk lenne egy tökéletes Isten gondviselésére.

Június 9 – Péntek

d.e. Egyetértés Krisztus akarata szerint – Róm 15:1-7; Kulcsige: Róm 15:5

A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint. (Róm 15:5)

Két diák diplomázott egy híres egyetemen. A vizsgázók osztályában a legmagasabb fokú kitüntetést egy vak hallgató érte el.

Június 7 – Szerda

d.e. Egy szívet ad – Jer 32:36-44; Kulcsige: Jer 32:39

Egy szívet és egy utat adok nekik, hogy engem féljenek mindenkor, és jó dolguk legyen nekik is meg utódaiknak is. (Jer 32:39)

Sajnos, a széthúzás átka nemcsak társadalmunkban, hanem nagyon sok baptista gyülekezetben is tapasztalható. A pártoskodások, hatalmi harcok egyre gyakoribbak.

Június 6 – Kedd (Pünkösd)

d.e. A Lélek egysége – Ef 4:1-16; Kulcsige: Ef 4:3

Igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével. (Ef 4:3)

Jézus, főpapi imádságában, több ízben is imádkozik a tanítványok egységéért. Ennek az egységnek a mintája Jézus és az Atya közössége, ami tökéletes egység: „én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél” (Jn 17:23).