RMBGySz*

Áhítat

Május 8 – Hétfő

d.e. Ötezer ember megvendégelése – János 6:1-15; Kulcsige: Jn 6:11

Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott, és kiosztotta az ott ülőknek; ugyanúgy osztott a halakból is, amennyit kívántak. (Jn 6:11)

Isten Fia együttérzésből, szeretetből adott kenyeret a hozzá sereglő sokaságnak. Ő tudta, hogy mi következik: kérdés a tanítványokhoz, és egy gyermek uzsonnájának a felajánlása.

Május 7 – Vasárnap délelőtt

d.e. Erőt adó táplálék – 1Kir 19:1-8; Kulcsige: 1Kir 19:8

Ő fölkelt, evett és   ivott, majd annak az ételnek az erejével ment negyven nap és negyven éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig. (1Kir 19:8)

Isten elgyötört szolgája az Úrtól küldött angyaltól kapta a táplálékát. Illés már megtett gyalog mintegy 145 kilométert, Jézabel királynő haragja elől menekülve.

Május 5 – Péntek

d.e. Az evangélium szolgálatában – ApCsel 20:32-38; Kulcsige: ApCsel 20:35

Mindezekben megmutattam nektek, hogy milyen kemény munkával kell az erőtlenekről gondoskodni, megemlékezve az Úr Jézus szavairól. Mert ő mondta: „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (ApCsel 20:35)

Napjainkban olyan időket élünk, amikor az evangélium szolgálatára egyre kevesebben vállalkoznak.

Május 4 – Csütörtök

d.e. Nincs jobb – Préd 3:14-22; Kulcsige: Préd 3:22

Beláttam tehát, hogy nincs jobb, mint ha örül az ember a munkájának, mert ez jutott neki. Senki sem hozhatja őt vissza, hogy lássa, mi történik utána. (Préd 3:22)

Erdélyben egy hívő család átalakította az otthonát egycsillagos menedékházzá. Hat évvel ezelőtt két hajléktalan gondozásával kezdték családi vállalkozásukat.

Május 3 – Szerda

d.e. A munka szabályai – Jer 22:13-19; Kulcsige: Jer 22:13

Jaj annak, aki nem igaz úton építi a házát, és törvénytelen módon a felső szobáit, felebarátját ingyen dolgoztatja, és a bérét nem adja meg neki. (Jer 22:13)

1995-ben szakdolgozatot kellett megvédenem, melynek címe: Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme (1Tim 6:10) volt.