RMBGySz*

Mindennapi áhítatok 2019-re

2019. május 24., péntek

Igehely: Jel 22:12-17; Kulcsige: 22:14 „Boldogok, akik megmossák ruhájukat, mert joguk lesz az élet fájához, és bemennek a kapukon a városba.”

A Biblia utolsó lapjain Jézus zárszavait olvashatjuk. A végső szó az övé, mert Ő a kezdet és a vég. Ő az, aki elküldte angyalát, hogy bizonyságot tegyen az utolsó időkről. Ő az, aki örökkön-örökké él és uralkodik. Elmondja azt is, hogy mi a feltétele annak, hogy az Isten országába bejussunk.

2019. május 23., csütörtök

Igehely: Jel 20:1-6; Kulcsige: 20:6 „Boldog és szent az, akinek része van az első feltámadásban: ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem az Isten és a Krisztus papjai lesznek, és vele fognak uralkodni ezer esztendeig.”

Jézus Krisztus Úr minden felett! Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége (Ézs 9:6). Jézus kész arra, hogy uralmát szolgáival is megossza. Ő az, aki még a Sátánnak is lehetőséget adott, hogy uralkodjon. Sajnos, a Sátán a hatalmat szüntelenül a gonoszság kiteljesítésére használta.

2019. május 22., szerda

Igehely: Jel 19:6-10; Kulcsige: 19:9 „Így szólt hozzám: Írd meg: Boldogok, akik hivatalosak a Bárány menyegzőjének vacsorájára! Ezt is mondta nekem: Ezek Isten igaz igéi.”

A menyegzőre készülő fiatalok emlékeztető üzeneteket szoktak küldeni a meghívottaknak, hogy ne felejtkezzenek el a menyegző dátumáról. Hasonló módon emlékeztet minket is ma Jézus Krisztus az Ő eljövetelére! A Bárány menyegzője a világtörténelem legelőkelőbb és leghatalmasabb eseménye lesz.

2019. május 20., hétfő

Igehely: Jel 14:6-13; Kulcsige: 14:13 „És hallottam egy hangot az égből, amely ezt mondta: Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony, ezt mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket.”

Négy felhívás hangzik el ebben az igeszakaszban, a végidővel kapcsolatban: (1.) A kegyelem ideje hamar lejár! Ezt a korszakot már Ézsaiás próféta is megjövendölte: „Hirdetem az Úr kegyelmének esztendejét, Istenünk bosszúállása napját” (61:2).

2019. május 19., vasárnap

Igehely: Jel 1:1-8; Kulcsige: 1:3 „Boldog, aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a prófétai igéket, és megtartják azt, ami meg van írva bennük: mert az idő közel van.”

A híradás csúcstechnológiájának korszakát éljük. Az emberek szinte már hírfüggők lettek. Még nincs is vége egy eseménynek, máris képek és videók özönlenek fel az internetre. Az információáradat azt a képzetet kelti bennünk, hogy mindenről tudunk.