RMBGySz*

Áhítat

Május 1 – Hétfő

d.e. Maradandó eredmény – 1Kor 3:6-15; Kulcsige: 1Kor 3:14

Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. (1Kor 3:14)

Pál apostol rövid, szemléltető leírása arról, hogy a hívő ember kifogástalan építőmester kell, hogy legyen – mint Isten munkatársa – és nem romboló, eszembe juttatja az Úr Jézus Krisztus hegyi beszédének utolsó gondolatát: Aki hallja Jézus tanítását, és meg is cselekszi a hallottakat, hasonló ahhoz a bölcs emberhez, aki kősziklára építette házát. (Mt7:24)

Április 30 – Vasárnap

d.e. Áldás a munkán – Zsolt 128:1-6; Kulcsige: Zsolt 128:1-2

Boldog mindenki, aki az Urat féli, és az ő útjain jár. Kezed munkája után élsz, boldog vagy, és jól megy sorod. (Zsolt 128:1-2)

Amit a 73-ik zsoltárban találunk megírva: „Mert irigykedtem a kevélyekre, látván a gonoszok jó szerencséjét” (3. v. Károli), annak az ellenkezőjéről beszél a Grádicsok éneke.

Április 29 – Szombat

d.e. Elhívatáshoz méltó élet – Ef 4:1-6; Kulcsige: Ef 4:1

Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek ahhoz az elhívatáshoz méltón, amellyel elhívattatok. (Ef 4:1)

„Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre.” (1Thessz 4:7) „Csakhogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek!” (Fil 1:27) Azt lehet észrevenni ezekből az igékből, hogy a hívők  abban az időben is híjával találtattak az Úr Jézus erkölcsi tanítását tekintve.

Április 28 – Péntek

d.e. A visszavonhatatlan elhívás – Róm 11:25-32; Kulcsige: Róm 11:29

Mert megbánhatatlanok az Isten ajándékai és az ő elhívása. (Róm 11:29)

Bele kell nyugodni abba, hogy senkinek nincs se joga, se ereje, hogy bármilyen területen kérdőre vonja a Teremtő Istent. Isten gondolataival nem lehet versenyt futni, s ha több olyan dolog van, amit nem értünk, nem az a megoldás, hogy sarkon fordulunk.

Április 27 – Csütörtök

d.e. A Lélek láttatja meg az elhívás nagyságát – Ef 1:15-23; Kulcsige: Ef 1:18

És világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el titeket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között. (EF 1:18)

2014. március 20-án, egy négy és fél órás műtét után két rákos daganatot távolítottak el testemből. 1%-os esélyt sem adtak az orvosok a tovább élésre.