RMBGySz*

Mindennapi áhítatok 2019-re

2019. július 19., péntek

Igehely: ApCsel 11:19-30; Kulcsige: 11:29 „A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, valami segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek.”

Isten Lelke felszámolja a berögződött előítéleteket. Testvér lesz a zsidó és görög, magyar és cigány. Az István miatt támadt üldözést az Úr az evangélium ügyének javára fordította. Az evangélium eljut Samáriába, majd az antiókhiai görögökhöz is.

2019. július 18., csütörtök

Igehely: Mt 26:51-57; Kulcsige: 26:53 „Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetném meg Atyámat, hogy adjon mellém most tizenkét sereg angyalnál is többet?”

Menekülnénk a szenvedéstől, s ha benne vagyunk, kétségbeesetten kapkodunk segítségért. Ezért is követendő az Úr Jézus magatartása. Megalázta magát, engedelmes volt a halálig. Végigjárta a szenvedés útját. Akikkel csodákat tett, rátámadtak. Tanítványai, akik látták életét, elfutottak.

2019. július 17., szerda

Igehely: Dán 10:10-19; Kulcsige: 10:13 „A perzsa birodalom vezére ugyan utamat állta huszonegy napig, de Mihály, az egyik legfőbb vezér segítségemre jött. Ezért kellett ott maradnom a perzsa birodalomban.”

Isten Dánielt évtizedeken keresztül használta az akkori világpolitika színpadán népe érdekében, neve felmagasztalására. Dániel része az Istennel való szoros kapcsolat keresése, ennek testi szükségeit is alárendeli heteken át.

2019. július 16., kedd

Igehely: Lk 10:38-42; Kulcsige: 10:40b „Ezért odajött, és így szólt: Uram, nem törődsz azzal, hogy a testvérem magamra hagyott a munkában? Mondd hát neki, hogy segítsen!”

Márta jogos kéréssel áll Jézus elé. Azt kéri, hogy Mária igehallgatás helyett segítsen a vendégek ellátásában. Jézus nem a lustaságra, vagy a munka elhanyagolására buzdít. Arra mutat rá, hogy a Vele való közösség több az Érte végzett szolgálatnál, hisz az utóbbihoz az előbbiből merítünk erőt.

2019. július 15., hétfő

Igehely: Péld 21:8-21; Kulcsige: 21:13 „Aki bedugja fülét a nincstelen segélykiáltására, annak sem válaszolnak majd, amikor ő kiált.”

Némelyek mindenben mások segítségét kérik. Másoknak rendkívül nehéz segítséget kérni és elfogadni. Igénk két alapelvet tartalmaz. Rámutat, hogy mindannyiunkat érnek segélykiáltások: sürgős telefonhívás, egy koldus kinyújtott keze, összetört lelkű szomszéd, munkatárs könnyei.