RMBGySz*

Mindennapi áhítatok 2019-re

2019. május 18., szombat

Igehely: Kol 3:16-17; Kulcsige: 3:16 „Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben Istennek.”

Fontos, hogy különbséget tudjunk tenni lelki és nem lelki énekek között. Segít ebben az, ha tisztában vagyunk az ének három, alapvetően fontos elemének ismeretével. Az első a szöveg. Isten igéje által szól, mi is szavainkkal szólunk Hozzá.

2019. május 15., szerda

Igehely: Zsolt 98:1-9; Kulcsige: 98:1 „Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodákat tett! Szabadulást szerzett jobbja, az ő szent karja.”

Ez a zsoltár egy királyi zsoltár, mely az egész földet Isten dicséretére hívja, aki ítél és uralkodik. Ez a zsoltár inspirálta Isaac Watts himnuszírót és teológus lelkipásztort a Joy to the world (magyarul Örvendj világ - HH 636) című himnuszának megírására.

2019. május 13., hétfő

Igehely: Zsolt 86:1-10; Kulcsige: 86:8 „Nincs hozzád hasonló, Uram, a z istenek között, műveidhez fogható nincsen.”

Ez a zsoltár valószínűleg Dávidnak a Saul előli bújdosás lélekőrlő időszakából származik. A zsoltáros lelki fájdalma abból fakad, hogy az ellenségével szemben tanúsított jóindulata nyomán az továbbra is gonoszsággal válaszol. Kihez mehet ilyenkor panaszával?