RMBGySz*

Áhítat

Április 26 – Szerda

d.e. Elhívott a Jézussal való közösségre – 1Kor 1:4-9; Kulcsige: 1Kor 1:9

Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. (1Kor 1:9)

Pál nem a korinthusi gyülekezet tagjainak gratulál, hogy engedték magukat beterelni a gyülekezetbe, hanem Istennek ad hálát hogy elhívta őket az Ő Fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre.

Április 24 – Hétfő

d.e. Gedeon elhívása – Bír 6:11-24; Kulcsige: Bír 6:14

Az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta: Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izráelt Midján markából! Én küldelek téged! (Bír 6:14)

Isten hatalmassága abban is világosan megmutatkozik, hogy Ő nem a Góliátokat választotta ki magának tervének megvalósítására, hanem az azoknál sokkal kisebbeket.

Április 22 – Szombat

d.e. A Teremtőt dicséri a mindenség – Zsolt 148:1-14; Kulcsige: Zsolt 148:5-6

Dicsérjék az Úr nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek, mindörökre helyükre állította őket, rendelkezést adott, melytől nem térnek el. (Zsolt 148:5-6)

Az ornitológusok (a madártan kutatói) azt állítják, hogy reggel korán, pirkadatkor a madarak azért rendeznek füttykoncertet, mert ilyen módon fejezik ki hálájukat a Teremtőnek, hogy véget ért az éjszaka veszélye.

Április 21 – Péntek

d.e. A feltámadt Krisztus esedezik értünk – Róm 8:31-34; Kulcsige: Róm 8:34

Ki ítélne kárhozatra? Hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. (Róm 8:34)

Érdemes áttekinteni azokat a mozzanatokat, amelyek történtek az Úr Jézus Krisztussal feltámadása napjától mennybemeneteléig. Ha összeállt a lista, akkor igen értékessé válik az Ő feltámadása.