RMBGySz*

Áhítat

Február 26 – Vasárnap

d.e. Jézushoz szabad az út a legkisebbeknek is – Mk 10:13-16; Kulcsige: Mk 10:14b

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Mk 10:14b)

A tanítványok a jó rend érdekében úgy gondolták, hogy a gyermekeknek nincs semmi keresnivalójuk a Mester közelében. Jézus viszont így szólt: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket!”

Február 25 – Szombat

d.e. Isten kezdeti terve – Mk 10:1-12; Kulcsige: Mk 10:6

Mert a teremtés kezdete óta Isten férfivá és nővé teremtette az embert. (Mk 10:6)

Jézus Krisztus „szokása szerint ismét tanította őket”. Fel sem fogjuk, milyen nagy jelentősége van annak, hogy Jézus személyesen tanít minket. Az ő tanítása nem a mások által szerzett tapasztalatokra épül, hanem ő maga a bölcsesség és a tudás.

Február 24 – Péntek

d.e. Só és békesség – Mk 9:49-50; Kulcsige: Mk 9:50b

Legyen bennetek só, és éljetek békességben egymással! (Mk 9:50b)

Az Úr második visszajövetele nem olyan lesz, mint az első. Amikor a próféták és az apostolok leírást adnak az Emberfia megjelenéséről, akkor szemét a tűz lángjához, lábát a kemencében izzó aranyérchez hasonlítják (Dán 10:6, Jel 1:14-15). Tekintete olyan lesz, hogy eltűnik előle a föld és az ég (Jel 20:11).

Február 22 – Szerda

d.e. Jézus a dolgok mélyére lát – Mk 9:38-41; Kulcsige: Mk 9:39

Jézus azonban ezt mondta: Ne akadályozzátok őt! Mert senki sem fog csodát tenni az én nevemben, hogy azután gyalázhasson engem. (Mk 9:39)

Hajlamosak vagyunk mi is arra, hogy megítéljük azokat, akik „nem közülünk valók”. Minden ember egyedül Jézusnak kell számot adjon. Nekünk hálásnak kell lennünk azokért, akik Krisztuséi.

Február 21 – Kedd

d.e. Az önzetlen alázat szükségessége – Mk 9:33-37; Kulcsige: Mk 9:37

Ők nem értették ezt a beszédet, de féltek megkérdezni őt. (Mk 9:37)

Heves vita folyik a tanítványok között arról, hogy ki a nagyobb. Jézus megkérdezi őket, hogy miről vitatkoztak. Néma csend következik. Lelkükben érzik, hogy nem Isten szerinti magatartás volt, ahogy viselkedtek.