RMBGySz*

Áhítat

Január 23 – Hétfő

d.e. Jézus démonűző szava – Mk 5:1-20; Kulcsige: Mk 5:8

Jézus ugyanis ezt mondta neki: Menj ki, tisztátalan lélek, ebből az emberből! (Mk 5:8)

A démonok bukott angyalok, akik Luciferrel szövetkezve Isten ellenségeivé lettek, akikre az ítélet visszavonhatatlan végrehajtása vár. A Biblia úgy beszél róluk, mint akik nemcsak a természet erőit, hanem az embereket is igyekeznek hatalmukba keríteni.

Január 22 – Vasárnap

d.e. Jézus viharoltó szava – Mk 4:35-41; Kulcsige: Mk 4:39

Ő pedig felkelt, ráparancsolt a szélre, és azt mondta a ten-gernek: Hallgass el, némulj meg! És elült a vihar, és nagy csendesség lett. (Mk 4:39)

A Márk által bemutatott példázatokat Jézus csodáinak sorozata követi, amiben mindenek felett való hatalmát ismerjük fel. Ez a szakasz bizonyítja, hogy Jézus, aki tökéletes emberként élt és járt ezen a földön, istenfiúságából adódóan teljhatalmú Ura volt a természet erőinek is. 

Január 21 – Szombat

d.e. Isten országa felülmúl mindent – Mk 4:30-34; Kulcsige: Mk 4:32

Miután pedig elvetették, megnő, és nagyobb lesz minden veteménynél, és olyan nagy ágakat hajt, hogy árnyékában fészket rakhatnak az égi madarak. (Mk 4:32)

Jézus Isten országának növekedését egy kicsiny mustármaghoz hasonlította. Az egy milliméteres nagyságú mag akár kétméteresnél nagyobb fává is nőhetett. Isten országa Jézus földre jövetelével kicsiben indult.

Január 20 – Péntek

d.e. Az élet csodálatos működése – Mk 4:26-29; Kulcsige: Mk 4:27b

A mag sarjad és nő, az ember pedig nem tudja, hogyan. (Mk 4:24b)

A növekedés áldása Isten ajándéka, de a magvetésre elengedhetetlenül szükség van. Ha nem vetjük el a magot a földbe, nem számíthatunk a növekedés csodájára. Isten igéje élő mag, melynek szólása feltétlenül fontos feladat minden keresztyén számára.

Január 19 – Csütörtök

d.e. Nincs örökéletű titok – Mk 4:21-25; Kulcsige: Mk 4:22

Mert nincs semmi rejtett dolog, ami ki ne derülne, és semmi titok, ami napfényre ne jutna. (Mk 4:22)

A világosság az élet elengedhetetlen feltétele. Rettenetes lenne, ha egyszer nem kelne fel a nap, mivel a földön azonnal lehetetlenné válna az élet. A szellemi világban az egyetlen fényforrás Jézus Krisztus (Jn 8:12).

Január 18 – Szerda

d.e. Az ige „működése” hasonló a vetőmagéhoz – Mk 4:1-20; Kulcsige: Mk 4:14

A magvető az igét veti. (Mk 4:14)

Az ige hordozza az életet, a jövőt és az áldást. Mégis, ha nem talál megfelelő élettalajra bennünk, kárba vész. Jézus példázata felfedi előttünk a Gonosz stratégiáját, mellyel az ige bőséges gyümölcstermését igyekszik meghiúsítani életünkben. Megpróbálja megkeményíteni szívünket, hogy az ige oda be ne jusson. Ilyenkor csak hallgatjuk az igét, de nem halljuk meg.