RMBGySz*

Mindennapi áhítatok 2019-re

2019. április 19., péntek

Igehely: Jn 19:1-16a; Kulcsige: 19:5 „Ekkor kijött Jézus, rajta volt a töviskorona és a bíbor ruha. Pilátus így szólt hozzájuk: Íme, az ember!”

A zsidó nép vezetői már rég eldöntötték, hogy Jézust megölik. Szabad kezük volt vallási ügyekben, de halálbüntetést kiróni csak a római helytartó beleegyezésével lehetett. Így került bele Pilátus a nagypénteki eseményekbe.

2019. április 18., csütörtök

Igehely: Zsolt 35:17-28; Kulcsige: 35:17 „Uram, meddig tűröd ezt? Ments meg engem az ordítozóktól, életemet az oroszlánoktól!”

Gyakran szükség van a türelemre a mindennapi életben, szeretteink, munkatársaink, szomszédjaink irányába. Feltesszük néha a kérdést, hogy meddig kell a türelmet gyakorolni? A tanítványoknak is kérdés volt, hogy hányszor kell türelmesen, szeretettel megbocsátani, netán még hétszer is?

2019. április 16., kedd

Igehely: Ez 34:11-24; Kulcsige: 34:12 „Ahogyan a pásztor gondját viseli a nyájnak, amikor ott áll juhai között, amelyek szét voltak szóródva, úgy viselem gondját juhaimnak. Kiszabadítom őket mindenünnen, ahová csak szétszóródtak egy felhős, borús napon.”

Isten, miután elégedetlen a hűtlen pásztorok tevékenységével, elhatározza, hogy a maga kezébe veszi nyájának gondját, és egyetlen pásztorra, a Dávid utódjára bízza őket. Az Úr Jézus egyik beszédében, utalva erre a feladatára elmondja, hogy Ő a Jó Pásztor (Jn 10:11).

2019. április 15., hétfő

Igehely: Ézs 52:7-10; Kulcsige: 52:10 „Kinyújtotta szent karját az Úr minden nép szeme láttára; meglátják majd mindenütt a földön Istenünk szabadítását.”

A mai világban a modern technika lehetővé teszi, hogy nagyon gyorsan terjedjen az információ. Régen gyorslábú hírvivők továbbították a rájuk bízottakat, sok esetben harcok kimenetelét. Győzelem vagy vereség, szabadság vagy rabság, élet vagy halál, mit fog a hírnök mondani?

2019. április 14., vasárnap

Igehely: Jn 12:12-19; Kulcsige: 12:13 „Pálmaágakat fogtak, kivonultak a fogadására, és így kiáltottak: Hozsánna! Áldott, aki jön az Úr nevében, Izráel Királya!”

Virágvasárnap a felszabadult örvendezés, ünneplés napja. Jól esik olvasni az Igében, hogy az emberek úgy viszonyultak Jézushoz, ahogy mindig is megérdemelte volna. Miért nem hangzottak gyakrabban a dicsőítő szavak? Az ember hajlamos arra, hogy földi szemszögből szemlélje az Isten dolgait.