RMBGySz*

Áhítat

Május 17 – Szerda

d.e. Emlékeztet Isten tetteire – Zsolt 89; Kulcsige: Zsolt 89:2

Uram, kegyelmes tetteidről éneklek örökké, nemzedékről nemzedékre hirdetem hűségedet. (Zsolt 89:2)

Az ezráhi Étán dicsőítésében emlékezteti Istent az általa véghezvitt nagy tettekre. Megemlékezik az Egyiptomból történő kijövetel csodáira, a Nátán próféta által adott kijelentésre Dávid trónja és Dávid utódai felől.

Május 16 – Kedd

d.e. Formába önti a fájdalmat – Jer 9:9-15 (9:10-16); Kulcsige: Jer 9:9 (9:10)

Zokogva siratom a hegyeket, gyászolom a puszta legelőit, mert kiégtek, ember sem jár arra, és nem hallik a nyájak bégetése. Az ég madarai és a jószágok is elbujdostak, elköltöztek. (Jer 9:9)

A mi Istenünk nem bálvány, hogy ide vagy oda helyezhetnénk. Ő adta igéjét, törvényeket írt a szívünk hústáblájára, hogy azok szerint járjunk.

Május 15 – Hétfő

d.e. Formába önti a magasztalást – Zsolt 47; Kulcsige: Zsolt 47: 7, 8.

Zengjetek Istennek, zengjetek! Zengjetek királyunknak, zengjetek! Mert az egész föld királya Isten, zengjetek neki éneket! (Zsolt 47:7,8)

Énekelni az Úrnak – ez a keresztyén ember tiszteletének kifejezése Isten felé. Ebben a zsoltárban minket, nemzeteket, szólít fel Isten a dicséretre.

Május 13 – Szombat

d.e. Az Élet Kenyere – János 6:27-35; Kulcsige: Jn 6:33

Mert az Isten kenyere a mennyből száll le, és életet ad a világnak.  (Jn 6:33)

A mindennapi táplálékért nem felejtünk el megdolgozni, mert az üres gyomor korog az éhségtől. Csak gyermekkorban várjuk el, hogy előteremtődjék számunkra az eledel.

A mi drága Megváltónk ma arra szólít fel, hogy tegyünk valamit az örök eledelért. Azt tehetjük, hogy higgyünk benne. Mert ő megmarad örökké, őt az Atya pecsételte el, az Isten.