RMBGySz*

Áhítat

Január 17 – Kedd

d.e. Te is lehetsz azzá! – Mk 3:31-35; Kulcsige: Mk 3:33

De ő így válaszolt nekik: Ki az én anyám, és kik az én testvéreim? (Mk 3:33)

Miközben Jézus tanított, megérkeztek hozzá családtagjai. A közelében lévő emberek szóltak neki arról, hogy odakint várakoznak hozzátartozói, de Jézus a lelki családhoz való tartozás fontosságára terelte figyelmüket.

Január 16 – Hétfő

d.e. Egyoldalú nézőpont – Mk 3:20-21; Kulcsige: Mk 3:21

Amikor ezt meghallották a rokonai, odamentek, hogy megfogják őt, mivel azt mondták: megzavarodott. (Mk 3:21)

Jézus mozgalmas szolgálatának híre eljutott családjához is, Názáretbe. Anyja és testvérei (Mk 6:3) valószínűleg értesültek arról, hogy Jézust azzal vádolják a jeruzsálemi írástudók, hogy ördög van benne.

Január 15 – Vasárnap

d.e. Jézus erősebb a Sátánnál – Mk 3:22-30; Kulcsige Mk 3:27

„Viszont az erős ember házába sem törhet be senki, és nem rabolhatja ki, hacsak előbb meg nem kötözi az erős embert” (Mk 3:27)

Igénk párhuzamos szakaszaiból (Mt 12:22; Lk 11:14) kiderül, hogy Jézus meggyógyított egy megszállott embert, aki vak és néma volt. Ezt látva, a sokaság álmélkodva kérdezte: „Csak nem ez a Dávid Fia?”

Január 14 – Szombat

d.e. Jézus hív, hogy elküldhessen – Mk 3:13-19; Kulcsige Mk 3:13

Azután felment a hegyre, és magához hívta, akiket akart; ők pedig odamentek hozzá. (Mk 3:13)

A kimerítő lelki munka végeztével Jézus felment a hegyre imádkozni és virrasztani (Lk 6:12). Megpihenni Isten szolgálatában csak imádkozva lehet! Lazítani nem szabad, mert az „ordító oroszlán” szertejár (1Pt 5:8). Imádkozni kell, mert imában nyerünk alázatot a győzelmek után, és erőt, hogy felálljunk bukásainkból (Mik 7:8).

Január 13 – Péntek

d.e. A démonok főhajtása Jézus előtt – Mk 3:7-12; Kulcsige Mk 3:11

Amikor pedig meglátták őt a tisztátalan lelkek, leborultak előtte, és így kiáltoztak: Te vagy az Isten Fia! (Mk 3:11)

Jézus elhagyta Galileát, és tanítványaival együtt visszavonult a Genezáreti-tó keleti partjára. Jelenléte nem maradt titokban, mert a tömeg követte őt. A környező provinciákból, de még a pogány területekről is „nagy sokaság” tódult hozzá, mivel hallották, milyen nagy dolgokat visz véghez. 

Január 12 – Csütörtök

d.e. Jézus látja a szívünk állapotát – Mk 3:1-6; Kulcsige Mk 3:5a

Ekkor haragosan végignézett rajtuk, szomorkodva szívük keménysége miatt. (Mk 3:5a)

A kapernaumi zsinagógában a farizeusok Jézust lesték: vajon fog-e gyógyítani szombatnapon? Jézus, tudva, mi van bennük, most megkérdezte őket: „Szabad-e szombatnapon jót tenni, vagy rosszat tenni, életet megmenteni, vagy kioltani”?