RMBGySz*

Áhítat

2019. január 8., kedd

Igehely: Jn 1:43-51; Kulcsige: 1:49 „Nátánaél így szólt hozzá: Mester, te vagy az Isten Fia, te vagy Izráel királya!”

Amikor Nátánaél kételkedett Jézus származásának helyét illetőleg, Fülöp ahelyett, hogy elkezdte volna magyarázni az érzéseit, benyomását, tapasztalatát, amit átélt Jézus közelében, csak ennyit mondott: „Jöjj, és lásd meg!” Ezt neked is látnod kell! Személyesen kell meggyőződnöd róla.

2019. január 7., hétfő

Igehely: Jn 1:35-42; Kulcsige: 1:38 „Jézus megfordult, és amikor látta, hogy követik őt, megszólította őket: Mit kerestek? Ők pedig ezt válaszolták: Rabbi – ami azt jelenti: Mester –, hol laksz?”

Hol voltál, mit csináltál a múlt hét pénteken délután 4 óra körül? Azok az időpontok és események, amelyek fontosak számunkra, bevésődnek, amelyek nem fontosak, vagy monoton módon ismétlődnek, nem tulajdonítunk nekik jelentőséget. Elmulasztjuk, vagy megfeledkezünk róla, mert nem volt lényeges.

2019. január 5., szombat

Igehely: Lk 12:16-21; Kulcsige: 12:19 „És ezt mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, igyál, vigadozzál!”

Hogy miként éljük le életünket, azt nagy részben mi választjuk meg, de a következmények a választott életmóddal együtt jönnek, s ezeken már nem változtathatunk. Vetésünket le kell aratnunk. Választhatjuk a kényelmes életet: csak azt, ami tetszik, ami könnyű, ami nekünk jó.

2019. január 4., péntek

Igehely: Dán 4:25-34; Kulcsige: 4:34 „Most azért én, Nebukadneccar, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei Királyt, mert minden tette helyes, eljárása igazságos, és meg tudja alázni azokat, akik kevélyen élnek.”

Valamennyien ismerjük azt a kellemetlen érzést, ami a kevély emberek közelségében érezhető. A kevély ember azt gondolja magáról, hogy ő felsőbbrendű, mint más emberek. Azt is gondolja, hogy őt minden megilleti, az utolsó szó is az övé kell, hogy legyen.

2019. január 3., csütörtök

Igehely: 1Kir 20:1-22; Kulcsige: 20:3 „És ezt üzente neki: Így szól Benhadad: Ezüstöd és aranyad az enyém, legszebb feleségeid és fiaid is enyémek!”

Milyen arcátlan üzenet ez: „Ezüstöd és aranyad az enyém, legszebb feleségeid és fiaid is enyémek!” Ha a király megadta volna magát, ez meg is valósult volna. De Isten szavára ellenállt, harcolt és győzött.