RMBGySz*

Áhítat

Március 15 – Szerda

d.e. Szabadság az elnyomottaknak – Ézs 58:3-6; Kulcsige: Ézs 58:6

Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a jogtalanul fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot! (Ézs 58:6)

Isten rátapintott a fájó pontra: hiába az ima, böjt, önsanyargatás, ha az ember közben másokat nyomorgat.