RMBGySz*

Áhítat

Január 4 – Szerda

d.e. A démonok bizonyságtétele – Mk 1:21-28; Kulcsige: Mk 1:24

Mi közünk hozzád, názáreti Jézus? Azért jöttél, hogy elpusztíts minket? Tudom rólad, ki vagy: az Isten Szentje. (Mk 1:24)

A démonok tudják, kicsoda Jézus, de ismeretük nem teszi őket szabaddá (Jn 8:32). Hisznek Istenben, mégis rettegnek (Jak 2:19). Közelről szemlélik az evangélizáció munkáját, de Isten győzelmes tervét meg nem hiúsíthatják (Mt 16:18). Isten szolgái sem idegenek számukra, de nem tudnak nekik ártani (ApCsel 19:15).

Január 3 – Kedd

d.e. Itt az idő hinni! – Mk 1:14-20; Kulcsige: Mk 1:15

Beteljesedett az idő, és elközelített az Isten országa. Térjetek meg, és higgyetek az evangéliumban! (Mk 1:15)

Keresztelő János fogsága és későbbi halála (Mt 14:9-11) figyelmeztet bennünket arra, hogy hinni az evangéliumban azt jelenti, készek vagyunk elveszteni az életünket az evangéliumért (Mt 8:35).

Január 2 – Hétfő

d.e. A szolgálat megalapozása – Mk 1:9-13

Történt pedig azokban a napokban, hogy eljött Jézus a galileai Názáretből, és megkeresztelte őt János a Jordánban. (Mk 1:9)

Mielőtt nyilvános szolgálatát megkezdte volna, Jézus csatlakozott a János által indított ébredési mozgalomhoz, és Isten iránti engedelmességből megkeresztelkedett a Jordán folyóban (Mt 3:15).

December 30 – Péntek

d.e. Benne reménykedünk a jövőre nézve – 2Kor 1:3-11

Aki ilyen halálos veszedelemből megszabadított minket, és meg is fog szabadítani. Benne reménykedünk, hogy ezután is megszabadít. (2Kor 1:10)

A reménység a jövővel kapcsolatos, de meghatározza a jelenünket is. Például, ha félünk a haláltól (ami egy jövőbeli dolog), lebénít bennünket, és nem tudjuk elvégezni a feladatainkat, nem tudunk örülni a mai napnak.