RMBGySz*

Áhítat

Április 8 – Szombat

d.e. Minden tekintélyen átgázoló gyűlölet – Mk 15:6-15; Kulcsige: Mk 15:14

Pilátus megkérdezte tőlük: De mi rosszat tett? Azok pedig még hangosabban kiáltották: Feszítsd meg! (Mk 15:14)

A gyűlölet erős érzés és nagy hatással van a magatartásunkra. A gyűlölet hatására az ember rombolni, bántani és ártani akar. Az ige gyakran int minket, hogy a gyűlölet helyett a szeretet legyen jelen a lelkünkben (Tit 3:3; 1Jn 2:11).

Április 7 – Péntek

d.e. Érthetetlen megadás – Mk 15:1-5; Kulcsige: Mk 15:5

Jézus pedig többé semmit sem válaszolt, ezért Pilátus elcsodálkozott. (Mk 15:5)

Jézus Krisztus, akárcsak a főpapok előtt, Pilátus előtt is tudta, mikor kell hallgatnia, és mikor kell beszélnie. Amikor meg kellett vallania, hogy ki ő, elmondta: Úgy van, ahogy mondod, a zsidók királya vagyok.  Amikor azonban vádolták, nem válaszolt. 

Április 6 – Csütörtök

d.e. Amikor már késő – vagy mégse (?)  – Mk 14:66-72; Kulcsige: 

És nyomban megszólalt a kakas másodszor is. Péternek ekkor eszébe jutott, amit Jézus mondott neki: Mielőtt a kakas másodszor megszólal, háromszor tagadsz meg engem. És sírásra fakadt. (Mk 14:72)

Péter elmulasztotta a bátor bizonyságtevés lehetőségét. Ahogy mi is tettük volna a helyében – féltette az életét.

Április 5 – Szerda

d.e. Valódi feddhetetlenség – Mk 14:53-65; Kulcsige: Mk 14:55

A főpapok pedig az egész nagytanáccsal együtt bizonyítékot kerestek Jézus ellen, hogy halálra adhassák; de nem találtak. (Mk 14:55)

Jézus Krisztus valódi feddhetetlenségben áll előttünk: nem találtak semmilyen okot arra, hogy halálra ítéljék. De nemcsak a halálbüntetés szempontjából volt ő feddhetetlen, hanem minden más területen és az Atya előtt is.

Április 4 – Kedd

d.e. Mindent a maga idejében – Mk 14:48-52; Kulcsige: Mk 14:49

Veletek voltam mindennap a templomban, és tanítottam, és nem fogtatok el. Az Írásoknak azonban be kell teljesedniük. (Mk 14:49)

Jézus Krisztust megalázó módon árulták és fogták el. Éjszaka, imádkozás közben, „mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal” mentek a testet öltött Istenfiú ellen.