RMBGySz*

Áhítat

Március 8 – Szerda

d.e. Nem a tisztség a baj, hanem a lelkület – Mk 12:35-40; Kulcsige: Mk 12:38

Tanítás közben így szólt Jézus: Óvakodjatok az írástudóktól, akik szeretnek hosszú köntösben járni, és szeretik, ha köszöntik őket a tereken. (Mk 12:38)

Az életben jó dolog írástudónak lenni. Az írástudatlan ember nagy lépéshátrányban van sok területen.

Március 7 – Kedd

d.e. Félúton – Mk 12:28-34; Kulcsige: Mk 12:34

Jézus pedig látva, hogy okosan felelt, ezt mondta neki: Nem vagy messze Isten országától. És többé senki sem merte őt megkérdezni. (Mk 12:34)

Vannak olyan emberek, akik a mások kárából tanulnak, de nem eleget. Ebben az igeszakaszban találunk egy írástudót, aki hallotta a szadduceusok és az Úr Jézus közötti hitvitát.

Március 6 – Hétfő

d.e. Az írások ismerete megóv a tévelygéstől – Mk 12:18-27; Kulcsige: Mk 12:24

Jézus ezt mondta nekik: Vajon nem azért tévelyegtek-e, mert nem ismeritek az Írásokat, sem Isten hatalmát? (Mk 12:24)

Ebben a földi életben a legfontosabb, hogy az Úr Jézushoz jöjjünk, és az ő jelenlétében hozzuk meg életünk nagy döntéseit. Igazán az bölcs, aki így hozza meg a jelen és a túlvilági életére vonatkozó elhatározásait.

Március 4 – Szombat

d.e. Milyen munkás vagy? – Mk 12:1-12; Kulcsige: Mk 12:9

Mit tesz hát majd a szőlő ura? Eljön, és elpusztítja a munkásokat, azután másoknak adja a szőlőt. (Mk 12:9)

A mai felvilágosult ember azt vallja, hogy nincs Isten, se mennyország, se pokol. Szerintük mindez csupán a vallásos emberek képzeletének szüleménye. Az ember a maga ura ezen a földön, és ő dönti el, mi a jó neki.

Március 3 – Péntek

d.e. Felismerni és segítségül hívni Jézust – Mk 10:46-52; Kulcsige: Mk 10:47

Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam! (Mk 10:47)

Elképzelhetjük szegény, vak Bartimeust, amint az út szélén koldult nap mint nap. De egyszer csak megváltozott az élete. Csupán annyit tett, hogy a megfelelő időben felkiáltott: „Dávid Fia, Jézus, könyörülj rajtam!”