RMBGySz*

Mindennapi áhítatok 2019-re

2019. május 30., csütörtök

Igehely: Ef 1:16-23; Kulcsige: 1:20b-21 „És jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nemcsak ebben a világban, hanem az eljövendőben is.”

A gyermek és a fiúság fogalma nagyon szorosan összefügg a Bibliában. De nem minden esetben bír azonos értékkel. Fiúnak lenni jogot is jelent, méltósággal bír. Jézus Krisztus megosztja velünk ezt a nagy méltóságot. Ha újjászülettél, és az Úr gyermeke vagy, számíthatsz erre!

2019. május 29., szerda

Igehely: Jn 6:5-11; Kulcsige: 6:9 „Van itt egy gyermek, akinél van öt árpakenyér és két hal, de mi ez ennyi embernek?”

„Van itt egy gyermek.” Talán segítségre van szükség, vagy valami feladatot akarunk megosztani vele. De hát csak gyermek! Nagymamám jut eszembe, aki több évtizeden át élt özvegyen egy elég nagy portán. Voltak teendők, amiket ő már kora miatt nem tudott elvégezni.

2019. május 27., hétfő

Igehely: 1Móz 30:1-8, 22-24; Kulcsige: 30:1b „Ezt mondta Jákóbnak: Adj nekem fiakat, mert ha nem, belehalok!”

„Bizony, az ÚR ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom” (Zsolt 123:3). Az Ószövetség így mutatja be a gyermek értékét. Természetes kívánság volt, hogy Ráhel gyermekre vágyott, és meddőségében személyiségének csorbulását látta.

2019. május 26., vasárnap

Igehely: Péld 20:6-15; Kulcsige: 20:11 „Már egy gyermek tetteiből is fel lehet ismerni, hogy tiszta és helyes-e, amit tesz!”

Századokon át foglalkoztatta a teológusokat, pszichológusokat és gyermeknevelési szakembereket, hogy mit is gondoljunk a gyermekek cselekedeteiről, hogyan kell ezeket minősíteni? Milyen következményei vannak ezeknek a cselekedeteknek?

2019. május 25., szombat

Igehely: Jel 22:6-11; Kulcsige: 22:7 „És íme, eljövök hamar: boldog, aki megtartja e könyv prófétai igéit.”

Ebben az igeszakaszban Isten Igéjéről öt dolgot tanulhatunk. Az Ige megbízható. A Biblia az egyetlen könyv a világon, amit teljes mértékben Isten ihletett. A próféták, az apostolok és Jézus Krisztus az életük árán is arról tanúskodtak, hogy az Isten szava igaz! Az Ige megtartása életbevágó.