RMBGySz*

Mindennapi áhítatok 2019-re

2018. február 28., szerda

Igehely: Lk 10:13-16; Kulcsige: Lk 10:13 „Jaj neked, Korazin! Jaj neked, Bétsaida! Mert ha Tíruszban és Szidónban történtek volna azok a csodák, amelyek nálatok történtek, rég megtértek volna zsákruhában és hamuban ülve.”

A tanítványoknak az volt a feladatuk, hogy figyelmeztessék az embereket: Isten országa közel jött, csatlakozni lehet hozzá. Voltak, akik megragadták a lehetőséget, voltak, akik elutasították. Ma reggel imádkozzunk azokért a személyekért, akik még nem válaszoltak pozitívan Jézus hívására.

2018. február 27., kedd

Igehely: Lk 10:1-12; Kulcsige: Lk 10:3 „Menjetek el! Íme, elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé.”

A tizenkét tanítvány mellett Jézus egy nagyobb tanítványi csoportot is munkába állított, hogy Isten országának örömhírét terjesszék. Ez az igeszakasz a tanítványok megbízatásáról nagyon hasonlít a tizenkét apostol kiküldésére, ami a Mt 10-ben olvasható.

2018. február 26., hétfő

Igehely: Lk 9:57-62; Kulcsige: Lk 9:58 „Jézus azonban így felelt: A rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de az Emberfiának nincs hova fejét lehajtania.”

Egy ember teljesen biztos volt benne, hogy bárhova követni akarja Jézust. Önként ajánlkozott, nem várta, hogy hívják. Azonban nem gondolta át szavainak súlyát. Jézusnak tisztáznia kellett vele, mivel jár az Ő követése.

2018. február 25., vasárnap

Igehely: Lk 9:51-56; Kulcsige: Lk 9:54 „Látva ezt tanítványai, Jakab és János, így szóltak: Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk: Szálljon le tűz az égből, és eméssze meg őket!?”

Jézus Krisztus tudta, hogy mi fog rá várni Jeruzsálemben (vádemelés, kicsúfolás és végül a kereszt). Ennek ellenére ment Jeruzsálembe, s éppen a samáriaiak egyik falujában volt, ahol éjszakára megszállni szeretett volna.

2018. február 24., szombat

Igehely: Lk 9:49-50; Kulcsige: Lk 9:49 „Ekkor megszólalt János: Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űzött ki ördögöket, és igyekeztünk megakadályozni ebben, mert nem követ téged velünk együtt.”

János elmondta Jézusnak, hogy találkoztak egy nem hozzájuk tartozó emberrel, aki ördögöket űzött, de mivel nem tartozott hozzájuk eltiltották attól. Lényegében arról van szó, hogy valaki a Jézus nevében végezte az ördögűzést, de nem követte Jézust a tizenkét tanítvánnyal egy csoportban.

2018. február 23., péntek

Igehely: Lk 9:46-48; Kulcsige: Lk 9:46 „Azután vita támadt a tanítványok között arról, hogy melyikük a legnagyobb.”

A tanítványok arról vitatkoznak, hogy ki a nagyobb köztük. Itt még nem tudták igazán, hogy milyen egy szolgáló vezető. Az ókori zsidó társadalomban igen fontos volt a társadalmi státusz. A bennük levő nagyravágyás váltotta ki tehát bennük a vitát.