RMBGySz*

Egy gonosz és megkeményedett szív 6 jellemzője

A következőkben szeretnénk megemlíteni a bűnös és megkeményedett szív hat vészjelzőjét.

  1. Nincs meggyőződés

Ha egy személy nincs meggyőződve arról, hogy bűnt követ el, akkor legközelebb a Lélek talán nem lesz olyan könnyen felismerhető. Mikor ellenállunk a Lélek győzködésének az olyan, mintha az engedetlenség kezdené behálózni a szívünket... Minél jobban bántjuk a Szentlelket annál kevésbé fogjuk érezni az indíttatását a bűn megbánására és megvallására. Ez nagyon veszélyes egy olyannak, aki nem keresztyén de hisz Istenbe, mivel tudjuk, hogy „Jobb volna rájuk nézve, ha meg sem ismerték volna az igazság útját, mint hogy megismervén, elpártoljanak a nekik adott szent parancsolattól” (2 Péter 2:21).

  1. Nincs megelégedés

Mikor kezdünk elégedetlenek lenni mindazzal amink van, akkor a szívünk is kicsit keményebbé válik. Nem mintha az elégedettség magától jönne, hiszen maga Pál apostol is meg kellett tanuljon elégedett lenni és a verések, megkövezések, ostorozások és börtönbevetések mellett azt mondja „...én megtanultam, hogy elégedett legyek azzal, amim van” (Filippi 4:11). Ha valakinek valaha oka lett volna elégedetlennek lenni az Pál volt, de ő azt mondja „Tudok megaláztatni is, tudok bővölködni is; mindenben és mindenekben ismerős vagyok a jóllakással is, az éhezéssel is, a bővölködéssel is, a szűkölködéssel is” (Filippi 4:12). Megtanulta. Meghozta a döntést. Mikor az elégedetlenség düh formájában tör ki (előbb vagy utóbb ki fog), akkor az bűn az ember szívében.

  1. Nincs megaláztatás

Az, hogy meg vagyunk mentve a pokoltól és nem kürtöljük szét mindenkinek, számomra még mindig érthetetlen. De az is tény, hogy sokan elkényelmesedtek a padokban és nem készek kilépni  Isten házának kapuján, hogy másokat is a kereszthez segítsenek. A zsoltáros azt írta a 119. Zsoltár 71. versében „Jó nékem, hogy megaláztál, azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet”. Ha a gonosz világ nem aláztat meg akkor a szívünk megkeményedett. A zsoltárosnak a megláztatás arra szolgált, hogy megtanulja Isten akaratát: „Minekelőtte megaláztattam, tévelyegtem vala; most pedig vigyázok a te szódra” (Zsoltárok 119:67).

  1. Nincsenek könnyek

Túl sok keresztyén imádkozik könnyek nélkül, ad áldozat nélkül, él böjt nélkül, él zaklatás nélkül és jólétnek örvend anélkül, hogy lelkileg szegénynek érezné magát. Mindez miközben a világ a pokolra megy. Ha nem tudunk sírva könyörögni azokért akik a kárhozat fele haladnak, akkor jobban törődünk magunkkal, mint másokkal.

  1. Nincs megtörtség

Isten azt mondja Ő közel áll a megtört és bűnbánó szívhez. Zsoltárok 34:19 „Közel van az Úr a megtört szívhez, és megsegíti a sebhedt lelkeket”. Isten nem tudja megjavítani azt, ami először nem tört el, és nem tud betölteni minket, ha mi önteltek vagyunk.

  1. Nincs alázatosság

„Az Isten a kevélyeknek ellenük áll, az alázatosnak pedig kegyelmet ad” (Jakab 4:6), de az „ellenük áll” eredetileg, görögül (ahogy a szöveg írva volt), azt jelenti, hogy „harcot folytat” vagy „háborúba van”, tehát ha a Jakab 4:6-ot eredeti szöveggel olvassuk, akkor azt mondja „Isten háborúba van a kevéllyel”. Ki akar háborúba lenni Istennel? Nem én! Igen, tele vagyunk büszkeséggel és olyankor inkább a sátánhoz hasonlítunk, mint Istenhez, mert a sátán büszkesége késztette őt arra, hogy fellázadjon Isten ellen. Bűnös a szívünk ha büszkeséggel tele életet élünk.

Következtetés

Isten azt üzeni Jeremiáson keresztül, hogy „csalárdabb a szív mindennél és gonosz az; kicsoda ismerhetné azt?” (Jeremiás 17:9), de Isten a kőszív helyett tud adni egy igazi hús-vér szivet. Egy hús-vér szív könnyebben befolyásolható és Isten ezt is akarja tenni. De ha te elveszted a Lélektől kapott meggyőződést, egyre elégedetlenebb vagy, sosem alázod meg magad a bűnöd miatt, sosem sírsz az elveszettekért, nem vagy megtörve és nem is vagy alázatos, akkor itt az ideje, hogy letérdelj és bűnbánatot tarts, bocsánatot kérj és találj megelégedést Krisztusban. Ha Jézus a mindened... akkor megvan mindened amire szükséged van.

 

Forrás: http://krisztusbanmaradni-korralhaladni.blog.hu

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.