RMBGySz*

Az éneklés öröme és kihívásai

Második kórustalálkozóját is megtartotta a zilahi missziókerület 2017. április 8-án Zilahon. A rendkívüli ünnepi alkalmat Szűcs Sándor, a Szatmárnémeti Magyar Baptista Gyülekezet lelkipásztora imája nyitotta meg, aki az egész nap programját is vezette, majd közös imára Pardi Félix, a helyi gyülekezet lelkipásztora buzdította az énekkarokat a 117. Zsoltár alapján: ,,Dicsérjétek az Urat mind, ti pogányok; magasztalják őt mind a népek! Mert nagy az ő kegyelmessége mi hozzánk, és az Úrnak igazsága megmarad örökké. Dicsérjétek az Urat!” Az imaáhítatkor a tizenegy énekkar 2-2 képviselője kérte Istenünk áldását a napra: ,,Légy Te a központban, légy ma köztünk!”, hangzott többször is ez a kérés az imákban. Ezt követően az énekkarok egyéni szolgálatai következtek, a délelőtti sort a zilahi gyülekezet énekkara kezdte meg és a kolozsváriak zárták. Az énekkarok szolgálatai között Fazakas Miklós, zilahi alpolgármester, a házigazda gyülekezet énekkarának tagja, és az énekkarokat elkísérő lelkipásztorok köszöntötték az egybegyűlteket. A jelenlévő kórusok összevont kórusai közösen is megszólaltattak közismert énekkari számokat és közös énekeket. 

A következő gyülekezetek énekkarai voltak jelen: Zilah, Szatmárnémeti, Nagybánya, Kraszna, Szilágyperecsen, Kémer, Szilágynagyfalu, Szilágybagos, Szilágysámson, Sarmaság és Kolozsvár. 

Az ebéd után folytatódtak az énekkarok egyéni szolgálatai trombita-, fuvola-, zongora-, hegedű- és orgonaszóval kísérve.

Az énekkarok szolgálatai után Borzási István, krasznai lelkipásztor tartott rendkívül érdekfeszítő és tanulságos  előadást „A gyülekezeti éneklés kihívásai” címmel. Különösen a gyülekezet ének-zenei technikai (énekszövegek, zenei stílusok az istentiszteleteken, ,,egyházi-világi dallamok” stb.) jellegű kihívásaira hívta fel az énekesek és zenészek figyelmét, a Biblia tanításával és szakmai  tényekkel is alátámasztva. 

Az alkalom zárásaként a Feltámadt hős című karéneket énekelte el a több mint 400 fős összevont énekkar Bokor Barnabás nagyváradi karnagy vezetésével.

Az énekkari találkozó visszanézhető az interneten, a zilahi magyar baptista gyülekezet Youtube-csatornáján, ahol az élő közvetítést is több mint kétszázan követték élőben világszerte. 

Szöllősi Szabolcs
 

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.