RMBGySz*

Baptista történelmi évfordulók 2018-ban

10 éve (2008):

 • imaházmegnyitás: Nagyvárad-Roma (ápr. 26.), Nagyvárad-Rogériusz (ápr. 27.), Szilágyballa (aug. 24.), Székelyudvarhely (okt. 26.)
 • lelkipásztoravatás: János Levente (júl. 10.)
 • Nagy Károly (sz. 1930), a szilágysági ébredés egyik vezető egyéniségének temetése Magyarlónán (aug. 8.)

20 éve (1998):

 • megalakult a Keresztyén Cigánymisszió Alapítvány
 • lelkipásztoravatás: Veress Efraim (márc. 22., Homoródszentmárton), Mike József (okt. 11., Brassó)
 • imaházmegnyitó: Mezőtelki (márc. 28.), Jánosfalva (jún. 1.)
 • jan. 16-án elhunyt dr. Haraszti Sándor lp., Billy Graham személyes Kelet-európai megbízottja, a Magyar Baptista Világszövetség megalakulásának egyik kezdeményezője
 • vénavatás október 18-án: Buzle Dániel, Gergely András,  Hiri Zoltán, Kajcza János, Szűcs Attila (Nagyvárad-Belváros, d.e.), Rádi Gyula (Nagyvárad-Rogériusz, d.u.)
 • a kolozsvári Teológiai Fakultáson tanuló diákok első generációjának kibocsátása (Albert István-Zsolt, Bíró Zoltán, Bódi Barna, Boros Róbert, Nagy István, Oláh Lajos, Papp Levente, Rajna Ottó)    

25 éve (1993):

 • márc. 5-én megnyitották a Gyermek Evangélizációs Közösség (AMEC) nagyszebeni missziós házát
 • vénavatás: Kiss Zoltán (ápr. 12., Margitta)
 • imaházmegnyitás: Élesd (máj. 9.), Micske (szept. 23.)
 • felújított imaházak megnyitása: Albis (okt. 10.), Tamásda (nov. 28.)
 • a teológiai oktatás megalapítása egy nemzetközi konferencia megszervezésével kezdődött Kolozsváron (márc. 4-7.) 

50 éve (1968):

 • Romániában a rajoni felosztást a megyerendszer váltotta fel, ami kihatással volt a gyülekezetek, körzetek életére is

75 éve (1943):

 • Dobner Béla Jenő teológiát végzett lelkipásztor átveszi a szatmárnémeti gyülekezet pásztorlását a Nagybánya-környéki gyülekezetekkel együtt Simon Jánostól, aki tíz évig munkálkodott a körzetben

100 éve (1918):

 • szept. 14-én Kerekes Bálint úrvacsoraosztó prédikátorrá avatja Kulcsár Istvánt (1889-1965) Szilágyperecsenben
 • úrvacsoraosztó prédikátorrá avatták Vince Palkó Jánost (1885-1966) Magyarkiskapuson
 • született Billy Graham (nov. 7.) evangélista
 • az Osztrák-Magyar Monarchia összeroppanása

110 éve (1908):

 • gyülekezet alakult: Ráton, Szilágyerked, Diósad, Menyő, Kisgalambfalva,  Székelymuzsna, Miklósfalva, Nádaskóród, Szászsebes, Dezmér, Kolozs (Cojocna)
 • imaház épült Bánffyhunyadon
 • jún. 18-án Sámsomi István Szilágynagyfaluban bemerítette a hadadi gyülekezet első három alapító tagját. A következő évben tizenöt taggal megalakult a gyülekezet
 • született Veress Efraim (máj. 29.), székelyföldi lelkipásztor (mh. 1966)
 • a Világszövetség képviseletében dr. J.H. Ruchbrooke két alkalommal is Budapestre látogatott a két baptista tábor (elismertek és szabadok) egyesítésének szándékával
 • az Országos Szabad Baptista Szövetség tagszövetségeként júl. 15-én, Világoson megalakult a Román Baptista Szövetség, amely 11 körzetet, 139 gyülekezetet és 3553 tagot foglalt magába. Elnöke Gheorghe Florian lett

120 éve (1898):

 • gyülekezet alakult: Érmihályfalva, Mezőtelki, Magyarvalkó, Kalotaszentkirály, Magyarhermány, Kiskalota, Nagykalota, Csucsa, Agyagfalva, Sepsibükszád, Székelyderzs, Szárazajta, Városfalva, Jánosfalva, Kisszebes (Poieni), Magyarketesd
 • született a magyar baptista zenei élet kimagasló egyénisége, Héthalmi Páth Károly (máj. 11., Nagyvárad, mh. 1995)
 • Mákófalván bemerítkezett Papp Miklós, a Kalotaszeg egyik legjelentősebb prédikátora (a románok között is szolgált)
 • énekkar alakult Érszöllősön Kovács József vezetésével
 • ifjúsági egylet alakult Margittán
 • augusztus 7-én megnyitották a második imatermet Nagyváradon, a Kertész utca 5. szám alatt
 • Kozma Imrét vénné avatták Biharpüspökiben
 • a bihari Kiss Imre ugartörést kezd a Berettyó-mentén

125 éve (1893):

– máj. 3-4-én a Nagyszalontán megtartott országos konferencián felosztották Kornya Mihály kiterjedt körzetét (12 év alatt kb. 150 gyülekezet és misszióállomás jött létre – ebből kb. 110 Erdélyben – 3000 fölötti taglétszámmal)

 • Lajos János Körösbökénybe költözött
 • Tóth Mihály aktív körzeti prédikátorként állt szolgálatba Nagyszalontán. Kornya Mihály a nagyváradi és a bihardiószegi körzetre kezdett összpontosítani
 • Kornya Mihály megtartotta az első szabadtéri bemerítést Érszöllősön
 • bemerítkeztek a margittai gyülekezet alapító tagjai
 • hazaérkezett a hamburgi Szemináriumból Csopják Attila és Balogh Lajos; nemsokára elkezdődtek a baptista felekezet állami elismertetése érdekében zajló harcok, amik belső viszályokhoz is vezettek a közösségben
 • megjelent a Kis Zsoltár 200 énekkel, Lisztes Mihály fordításaival
 • Orosz István énekkart alapított Kolozsváron
 • Széll Mihály (sz. 1863. nov. 27., Síter) megtérése

130 éve (1888):

– merítkezett alá a Tatter Vilmos bibliaárus által megtért székelyderzsi Fancsali György, későbbi missziómunkás. A bemerítést Kornya Mihály végezte Nagyszalontán, május 13-án

140 éve (1878):

 • merítkezett alá Domján Imre, a későbbi nagyszalontai missziómunkás Meyer Henrik által, május 18-án

175 éve (1843):

 • született Kozma Imre, Kalotaszeg és Székelyföld első, hivatásos körzeti prédikátora

200 éve (1818):

 • született Rottmayer János (Budapest, dec. 27.)

490 éve (1528):

 • Bécsben máglyahalált halt Hubmayer Baltazár (sz. 1480), anabaptista vezető, teológus

 

Szeretettel kérjük a kedves Testvéreket, hogy ha pontatlanságot észlelnek az évfordulók listájában, vagy ha vannak javaslataik a kiegészítésére nézve, jelezzék a Történelmi Bizottság felé!

 

Kiss Lehel

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.