RMBGySz*

Baptista történelmi évfordulók 2019-ben

10 éve (2009)

 • imaházmegnyitó: Korond (január 18.), Erdőszentgyörgy (március 29.), Beszterce (augusztus 23.), Magyarlóna (augusztus 2.), Érselénd (szeptember 18.), Gyulakuta (október 13.), Gyalu (október 18.)
 • misszionárius-avatás: Gábor Rupi (Korond, március 8.)
 • lelkipásztor-avatás: Győrfi Elek Tóbiás (Barót, április 26.), Kiss Lehel (Szamosújvár, szeptember 27.), Borzási Csaba (Nagybánya, november 22.)
 • március 6-án az Egyesült Államokban elhunyt Dr. Bíró László (sz. 1907), egykori nagyváradi lelkipásztor
 • szeptember 26-án Krasznán tartották meg az I. Baptista Fúvóstalálkozót

20 éve (1999)

 • imaházmegnyitó: Zerind, Paptamási (augusztus 22.), Daróc (december 12.)
 • lelkipásztor-avatás: Albert István-Zsolt (Vajdahunyad, május 16.), Boros Róbert (Kémer, május 24.), Bódi Barna (Nagyszalonta, május 30.), Kaszta Áron (Kovászna, május 30.), Giorgiov Adrián (Nagyvárad, június 6.), Bíró Zoltán (Szilágysámson, június 6.), Nagy István (Perecsen, június 27.), Oláh Lajos (Remete, július 25.)   
 • elhunytak: Cserepka János (március 20.), Mike Béla (augusztus 9.), Zeffer Antal Béla (szeptember 6-án temették)
 • július 3-án megnyitották a Barnabás-Házat a Hargita Keresztyén Táborban

25 éve (1994)

 • imaházmegnyitó: Érszalacs (január 30.), Mákófalva (május 8.)
 • lelkipásztor-avatás: Papp Dezső (Feketegyarmat, április 4.), Gáll Győző (Sarmaság, szeptember 18.), Gergely István (Érmihályfalva, november 13.)
 • január 29-én Aradon elhunyt Szabó Márton (sz. 1922. augusztus 10., Kémer) karmester, énekszerző   
 • február 18-i keltezéssel az Egyházügyi Államtitkárság jóváhagyta a Romániai Magyar Baptista Teolgiai Fakultás megalakulását, mely intézmény ez év őszén meg is kezdte működését Kolozsváron, kilenc diákkal

30 éve (1989)

 • elhunyt Szilágyi Antal lelkipásztor (április 29.)
 • december 25-én a Ceauşescu-házaspár kivégzésével véget ért a kommunista rendszer Romániában

50 éve (1969)

 • pengetőszenekar alakult Koltón
 • a bukaresti Szemináriumban az 1969-70-es tanévben a kommunista hatóságok intézkedései nyomán üresek maradtak a padok, nem vettek fel új diákokat

75 éve (1944)

 • lebombázták a szatmárnémeti gyülekezet Mátyás utcai imaházát
 • az elveszített háború után, Észak-Erdély Romániához való csatolásával a baptista közösségnek újra kellett szerveződnie

100 éve (1919)

 • gyülekezet alakult: Krizba, Makfalva, Kibéd, Pécska
 • imaházmegnyitó: Szilágyballa (december 25.)
 • a 92 tagú szilágyperecseni gyülekezet január 22-én megvásárolt egy postaépületet, amit átalakítottak imaháznak 
 • február 3-án megalakult az Országos Ének-Zene Szövetség
 • született Cserepka János (Püspökszilágy, február 4.)
 • elhunyt Meyer Henrik (Budapest, március 4.)
 • elhunyt Balogh Lajos (sz.) az „elismert” baptisták egyik vezéregyénisége (sz. 1863.)
 • a világháboróban életét vesztette Budányi András (Kémer), a szilágysági úttörő missziómunkás
 • augusztusban megkezdődött a romániai baptisták elleni első üldözési hullám (1922-ig tartott)
 • november 28-30 között megtartották az első Baptista Kongresszust Bukarestben
 • a 83 éves Tóth Mihály átadta a körzeti szolgálatot Vass Sándornak és Vass Jánosnak
 • lezárult a Békehirnök és Az Igazság Tanuja történetének első szakasza (1895-1919)
 • a Szabad Baptista Szövetség december 12-én megtartotta a háború utáni első konferenciáját Szalárdon, ahol felvetődött az egyesülés kérdése is
 • a perecseni Kulcsár Istvánt (1889-1965) Kerekes Bálint úrvacsoraosztó prédikátorrá avatta  

110 éve (1909)

 • gyülekezet alakult: Varaszó, Remete, Hadad
 • Kornya Mihály megtartotta az első szabadtéri bemerítést Szilágyballán, minek következtében heves támadások indultak a baptista közösség ellen – ennek ellenére sokan megtértek, és csatlakoztak a közösséghez 
 • június 27-én elhunyt Tatter Lajos Vilmos (sz. 1853) bibliaterjesztő, a Székelyföld jeles úttörője – a vasárnap esti istentiszteletről hazaérve, imádkozás közben érte a hazahívó szó
 • Homoródszentmártonba költözött Lőrik István prédikátor (augusztus 29-én avatták körzeti prédikátorrá), valamint Pálhegyi Mózes, akinek irányítása alatt megalakult az énekkar. A gyülekezet rövid idő alatt Székelyföld legnagyobb gyülekezetévé fejlődött.
 • Kozma Imre bemerítette a 24 éves Ilonka Mihályt, a későbbi prédikátort
 • a Budapesti Hitközség elérkezettnek látta az időt, hogy az aradi gyülekezet önállósuljon, ezért szeptember 7-én id. Bordás Istvánt gyülekezeti vénné, Debreceni Lajost, Máté Józsefet és Horváth Jánost diakónussá avatták
 • szeptember 30-án merítette be Meyer Henrik ifj. Molnár Károlyt
 • Vince Palkó János (1885-1966) megalapította a magyarkiskapusi gyülekezet énekarát
 • a két Szövetség ismételten különvált egymástól, a lapok újra eredeti nevük alatt jelentek meg   

120 éve (1899)

 • szeptember 12-én merítette be Végh Mihály a kémeri gyülekezet két alapító tagját
 •  énekkar alakult Székelyhídon
 • imaház épült Körösbökényben
 • gyülekezet alakult Gyerővásárhelyen
 • Balogh Lajos szerkesztésében megjelent a Hajnalcsillag gyermeklap, valamint a Spurgeon-prédikációkat közlő Az Üdv Üzenete
 • Meyer Henrik vezetése alatt misszióiskola alakult Budapesten
 • augusztus 13-án Boros Imre úttörő prédikátor Magyarkiskapuson bemerítette Vince Palkó Jánost

125 éve (1894)

 • született Hubert Szabó János (Micske, február 1.), későbbi lelkipásztor
 • Kornya Mihály szolgálata idején a nagyváradi gyülekezet felépítette első imaházát a Kertész utcában, ez évben megvásárolták a második imaházhelyet a Kolozsvári utcában
 • imaház épült Biharpüspökiben
 • gyülekezet alakult Bánffyhunyadon, Magyarlónán
 • Temesváron imaház nyílt a Fröbl utca 17. szám alatt
 •  diakónussá avatták Kozma Imrét biharpüspökiben – majd 1898-ban gyülekezeti vénné
 • Makkai József vezetésével énekkar alakult Bihardiószegen
 • május 11-én merítette alá Kornya Mihály Bihardiószegen a biharfélegyházai gyülekezet alapító tagjait, köztük Kerekes Bálint (1862-1941) későbbi prédikátort
 • megalakult a Magyar Baptista Szövetség
 • született Somogyi Imre (Simontornya, október 18.), későbbi prédikátor, egyházelnök
 • lelkipásztorrá avatták Balogh Lajost (1863-1919) Karcagon
 • bemerítkezett id. Molnár Károly (1865-1934), Tóth Mihály által

 130 éve (1889)

 • gyülekezet alakult Bihardiószegen

150 éve (1896)

 • született Lőrik István prédikátor (mh. 1946)
 • február 13-án született Kiss Ferenc, később nagyszalontai és aradi lelkipásztor (mh. 1938. augusztus 8-án)
 • július 20-án született Szabó Sándor, aki az Elismert Magyar Baptista Szövetség elnöke volt 1922-1927 között

175 éve (1844)

 • született Kornya Mihály Nagyszalontán
 • J. Gerhard Oncken által Hamburgban bemerítkezett Rottmayer János (május 4.), Vojka János és Marschall József (október 31.)

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.