RMBGySz*

Bemerítés a kolozsvári Kőszikla Gyülekezetben

Ahogyan egy kisgyerek első lépéseit, szavait nagy rácsodálkozással és végtelen örömmel fogadják a szülők, hasonlóan sok első dolgot élhettünk át mi is az elmúlt időben a gyülekezetünkben. Ilyen volt az első bemerítési ünnep is, április 9-én, Virágvasárnap. Öröm volt a szívekben, a gyülekezetben, a mennyben. Négy fiatal vallotta boldogan az alkalom jelszavát: „újjá lettem”! A fehér ruhákon kívül a szavaik is erről tettek bizonyságot. 

Lázár Ernő elmondta: gyerekkorában azt hallotta, hogy nem fontos a vallás, nem igaz, amit a templomban mondanak, így számára is hiteltelen lett a Szentírás. Azt viszont nem tudta elfogadni, hogy a halállal vége mindennek, egyre több kérdése volt, amik nem hagyták nyugodni. Amikor 2011-ben Kolozsvárra költözött Gyergyószentmiklósról, a FÉK (Fiatalok az Élet Küszöbén) mozgalommal került kapcsolatba, ahol válaszokra lelt, s elfogadta az Úr Jézust megváltójának. Azóta nyert igazi értelmet az élete, s ez adja a mindennapok biztonságát.

Faragó Henrietta bizonyságot tett arról, hogy a legnagyobb mélységek is a javát szolgálták, mert akkor érezte meg leginkább az Úr közelségét. 16 évesen ismerte meg az Urat, majd tanulmányai miatt Kolozsvárra költözött Nagyváradról. Az új kihívások új nehézségeket is hoztak az életébe, nagyon mély pontra került. Innen emelte ki az Úr, s erősítette meg. Megértette, hogy az élete ajándék, amit egy életen át bontogathat. Az ő őszinte öröme és ragaszkodása mindannyiunkat lelkesít.

Szász Tünde tizenévesen, egy nyári keresztyén táborban találkozott hívő fiatalokkal. Akkor még nem értette, mitől olyan mások, mi az az öröm, amit sugároznak, de nagyon kiváncsi lett. Majd ő is vágyta, hogy személyes kapcsolata legyen az Úrral, amikor megértette, hogy ez a másságuk kulcsa. Felismerte, hogy Isten nélkül elveszett, és semmi más nem töltheti be az éltét, csakis Ő.

Szilágyi Emő bizonyságot tett arról, hogyan lett személyes igazsággá az életében az, amit addig, hívő család gyerekeként mindig is hallott, tudott, de sokáig csak nagy általánosságként tekintett erre. Az Úr folyamatos hívására adott válaszként, egy folyamat végén megtapasztalta a felszabadítás élményét, s átadta életét az Úrnak. 

A bemerítési ünnepen Nagy Kasza Dániel kárpátaljai lelkipásztor hirdette az igét a Jn 3:1-6 alapján. Nikodémus történetén keresztül megérthettük az újjászületés lényegét. Azt, hogy minden emberi próbálkozás, erőlködés kevés, nem üdvözít. Istent az gyönyörködteti, ha látja az ő fiát bennünk dolgozni, és nem azzal nyerjük el Isten tetszését, hogy mi mire vagyunk képesek. A bemerítést Budai Lajos nagyváradi lelkipásztor, a Kőszikla Gyülekezet ügyvezető lelkipásztora végezte. A gyülekezet részéről Berszán Lídia köszöntötte az új tagokat: „Áldottak vagytok, akik jössztök az Úr nevében”. A négy bemerítettel egy új tag is aláírta az elköteleződési nyilatkozatot, így öt taggal bővült a gyülekezet. Velük együtt emlékeztünk az Úr Jézus áldozatáról az úrvacsorában. Öröm volt a gyülekezetben, öröm volt a mennyben, öröm van a szívünkben.

Gere Leona

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.