RMBGySz*

Bemerítés Érszőllősön

 Az Úr kegyelméből 2018. október 7-én bemerítési ünnepélyre került sor az érszőllősi gyülekezetben. Újból megmozdult a víz, miután két fiatal lány, Híri Melissza és Baricz Napsugár Beáta bizonyságot tettek megtérésükről és hitükről az ünneplő gyülekezet előtt. Az igehirdetést János Levente, a helyi gyülekezet ügyintéző lelkipásztora tartotta, aki az ApCsel 19:1-7 alapján arra a tizenkét férfira hívta fel a figyelmet, akiket csak az ismeret hiánya tartott vissza attól, hogy megkeresztelkedjenek az Úr Jézus nevére, és „leszállt rájuk a Szentlélek”. Az ünnepi istentiszteleten a gyülekezet énekkara is szolgált. A bemerítést követően, a kézrátételes imában János Levente lelkipásztor és Híri János a gyülekezet elöljárója kérte Isten áldását az új tagokra. Azonban az ünneplés itt még nem fejeződött be. Délután négy órai kezdettel hálaadó ünnepélyre is sort került. Versek, énekek és bizonyságtevések által emlékeztünk vissza, valamint adtunk hálát Istennek mindazért, amivel megáldott minket. Minde- nért az Úré legyen a dicsőség! A képen (balról jobbra): Híri János, Híri Melissza, Baricz Napsugár Beáta, János Levente. [Lukács Evódia]

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.