RMBGySz*

Bemerítés Szalárdon

2018. május 20-án, pünkösdvasárnap népes hallgatóság előtt nyolc személy részesült hitvalló bemerítésben, „… azaz nyolcz lélek tartatott meg víz által”(1Pt 3:20) a szalárdi magyar baptista imaházban. A bemerítkező fiatalok személyes bizonyságtételükben elmondták, hogyan változott meg az életük az-által, hogy Isten megszólította őket a Hargitán, a Hóreb táborban, evangelizációs alkalmakon, konferenciákon, és miként fogadták el Jézus Krisztust személyes Megváltójuknak. Az igehirdetés szolgálatát az ünnepi istentiszteleten Budai Lajos nagyváradi lelkipásztor végezte az ApCsel 2:14-38 alapján. A bemerítés után szintén Budai Lajos nagyváradi, és Veress Efraim szalárdi lelkipásztorok imádkoztak kézrátétellel a fiatalokért, akik ezzel csatlakoztak a gyülekezethez. Urunk áldása legyen rajtuk, éljenek és gyümölcsözzenek Isten dicsőségére és sokunk örömére! A képen balról jobbra: Veress Efraim lp. Csete Anna, Budai Lajos lp., Elek Brigitta, Nagy Arnold, Elek Tamara, Kerekes Richárd, Fábián Ineszke, Tepertő János, Fekete Henrietta. [Veress Efraim]

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.