RMBGySz*

Diakónusavatás volt Lónán

Diakónusavatás volt Lónán 2016. december 11-én. Már több évtizede annak, hogy gyülekezeti vént és diakónust avattak a gyülekezetben, akik közül egyesek kiöregedtek, mások pedig már az Úrhoz is költöztek. Ezért az utóbbi években egyre nagyobb szükségét láttuk, hogy ismét legyen avatás a gyülekezetben. A különböző tisztségek és szolgálatok mélyebb megértése érdekében 2016 tavaszán igehirdetés-sorozat indult a gyülekezetben, a gyülekezet pedig őszig imádkozott azért, hogy az Úr mutassa meg, kit rendel a presbiteri vagy diakónusi tisztségre. Majd szavazás történt, és miután a gyülekezet választott, világosság vált, hogy az Úr Márton Andrást rendelte ki, hogy diakónusként szolgáljon a gyülekezetben. 

Testvérünk diakónusi avatására többen eljöttek a környék gyülekezeteiből, akik között jelen voltak a Kolozsvári Missziókerület részéről Rajna Ottó (Torda), Oláh Lajos (Kiskapus), Kiss Lehel (Szamosújvár), Máté Miklós (Kolozsvár) lelkipásztor testvérek, hogy a helybeli lelkipásztorral (Borzási Pál) felavassák és megbízzák testvérünket a kijelölt szolgálatra. Alkalmi igehirdetéssel Rajna Ottó testvér szolgálat, majd Márton András testvér bizonyságtevését hallgattuk meg. Ezt követően az említett lelkipásztorok és Székely Albert helybéli gyülekezeti vén kézrátétellel való imádkozás által felavatták őt diakónusnak. 

Márton András testvér vallást tett a gyülekezet előtt az Úr Jézusba vetett hitéről és elmondta, hogy az Úr követésének fontosságáról otthon győződött meg fiatalon egy családi áhítat alkalmával. Ennek alapján 1986-ban bemerítkezett Désen a román baptista gyülekezetben. Később elvitték katonának, ahol különböző harcok és próbák útján lelki megújuláson ment át, aztán nyilvánosan is bizonyságot tett hitéről előbb a katonatisztek előtt, majd a közkatonák előtt. 1993-ban megnősült az Úrban, elvette feleségül Lónáról Jakab Mártát, és miután Lónán letelepedtek, különböző szolgálatokra kapott megbízatást a helybéli gyülekezet részéről. A családi élete is példás lett: úgy a felesége, mint a gyermeke – Andrea – segítőkész és hithű támaszai a szolgálatban. 

Testvérünket úgy ismertük meg, mint kipróbált és tettre kész embert, aki egészséges igei látással, példás szolgálatkészséggel, és jó hívői lelkülettel rendelkezik. Odaszánása közismert és megbecsült a gyülekezetben, ahol jelenleg vezetőségi tag pénztárosi megbízatásban, és gyakran szolgál igével is. 

Imádságunk, hogy az Úr áldja meg testvérünket, hogy a szolgálatot, amelyre megbízatott, betölthesse alázattal és buzgósággal a gyülekezet épülésére és Isten dicsőségére. [Borzási Pál]

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.