RMBGySz*

Elek Gyula az Úrhoz költözött

Fájó szívvel, de Isten akaratában megnyugodva közöljük, hogy kedves édesapánk, † id. Elek Gyula, 2019. január 7-én a Megváltó Úrhoz költözött. Isten kegyelméből 90 áldott évet kapott. 16 évesen tett vallást először hitéről, azóta hűséges, kitartó tagja volt a helyi gyülekezetnek. 1956-ban feleségül vette Buda Irmát. Házas életüket Isten hét gyermekkel ajándékozta meg. Szívén viselte a gyülekezet fejlődését, növekedését. Sok éven át volt a gyülekezet vezetője, karmester. Hivatásának tartotta az elesettek felkarolását, bátorítását. Január 9-én kísértük utolsó útjára a családdal és a gyülekezettel. A gyászistentiszteleten Veress Efraim helyi lelkipásztor a Lk 2:25-32 alapján hirdette az igét, Kiss Zoltán lp. az 1Móz 48:21 alapján szólt. A temetőkertben Papp László lp. a Zsid 12:1,2,28 alapján, majd Oláh Lajos lp. szolgált Zsolt 37:4-ből. Hisszük hogy az elhintett igemagvak nem hullnak porba. A szalárdi gyülekezet énekkara és fúvóskara is szolgált Isten dicsőségére.  Urunk áldása maradjon gyermekein, unokáin és dédunokáin! Hálásak vagyunk azokért, akik jelenlétükkel kifejezték szeretetüket, és osztoztak fájdalmunkban. Hálásak vagyunk a szellemi örökségért, emlékét szívünkben őrizzük! [Híri Márta]

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.