RMBGySz*

„Eredj fiam, munálkodjál ma az én szőlőmben!”

2019. március 10-én örömteli ünnepre gyűltünk össze Sepsiszentgyörgyön, amikor a gyülekezet és körzet új lelkipásztorát, Dézsi Istvánt szolgálatba való beiktatásának voltunk tanúi. Az imaáhítaton a Lk 6:12 alapján Veress Bálint, a kézdivásárhelyi gyülekezet vénje buzdított arra, hogy szolgáló hívő emberként legyen mély és buzgó imaéletünk, majd Papp László vendég lelkipásztor a Zsid 12:1-3 alapján emelte ki, hogy jól futni és célba érni csak terhek nélkül, kitartással és Krisztusra felnézve lehetséges. Győrfi Elek Tóbiás baróti lelkipásztor a Székelyföldi Missziókerület részéről bátorította új helyen szolgáló lelkipásztor-társát, hogy építse a Krisztus egyházát, készítse, tökéletesítse a Krisztus menyasszonyát az Ő napjára.

Igei üzenettel Pardi Félix testvér, a Szövetség elnöke szolgált a Mt 21:28 alapján. Hangsúlyozta, hogy az elhívás a fiaknak szól. Az Úr nem rabszolgaságra, hanem szolgálatra hív, és ez a hívás sürgető, hiszen a világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. A szolgálatra való elhívás az Úr szőlőjébe szól, a „szőlőskert” az Úré, de mint mindennek örökösei, az Úr gyermekei is élvezik ennek a munkának gyümölcsét, ezért érdemes semmit nem sajnálva, minden időt, erőt, pénzt és energiát belefektetve hűségesen munkálkodni, mert meglesz a jutalma. 

Dézsi István személyes bizonyságtételében elmondta, hogyan találta meg őt Isten mérhetetlen kegyelme, hogyan munkálta benne a megtérést és az újjászületés csodáját, majd hogyan hívta a szolgálatra. Ezt követően az avatóbizottság – Pardi Félix, Dóczi Tibor, Vajda Miklós, Bertalan Péter és Győrfi Elek Tóbiás – kézrátétellel imádkoztak a beiktatott lelkipásztorért, Isten áldását kérve az életére és szolgálatára. 

A köszöntések sorában Dóczi Tibor (a gyülekezet előző lelkipásztora, 1Jn 4:7), Vajda Miklós (ügyintéző lelkipásztor, ApCsel 20:24), Bertalan Péter (nyugalmazott lelkipásztor, 1Kor 13:13, Péld 25:11), Papp László és Papp Erzsike (a beiktatott lelkipásztor sógora és lánytestvére, 2Móz 33:13-15 és Fil 3:14), Morar János (erdőszentgyörgyi gyülekezetvezető, Zsolt 133, Zsolt 134:3), Fűrészes-Szállasi Rudolf (baróti körzetben szolgáló missziómunkás, 2Móz 4:2-4), Dombi Miklós (a beiktatott lelkipásztor apósa, 1Thessz 3:12-13) valamint Barabás József (a sepsiszentgyörgyi gyülekezet részéről, ApCsel 6:5-10,7:55 ) üdvözölték a beiktatott lelkipásztort. 

Az újonnan beiktatott lelkipásztor az 1Pt 4:11 alapján fogalmazta meg látását az új szolgálati helyével és a rábízott szolgálattal kapcsolatban, elmondva, hogy elsősorban az a célja, hogy szolgálata Isten dicsőségét munkálja. Megfogalmazta azt a vágyát, hogy Isten Igéjét szeretné szólni, Isten erejével, a Jézus Krisztus által. 

A közös ebéd után, a délutáni alkalmon igei üzenettel szolgált Papp László lelkipásztor a Jel 4:1 alapján. „Isten szolgája a mennybe néz, akkor is amikor a földön problémák veszik körül.” Igével szolgált még Vajda Miklós lelkipásztor testvér is, aki az Ef 6:10-20 alapján a lelki felfegyverkezésre bátorított és kiemelte az imaháttér fontosságát a lelkimunkások támogatásában.

Isten áldása legyen az újonnan beiktatott lelkipásztor életén, szolgálatán és családján! 

Barabás Emőke
 

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.