RMBGySz*

... és Goroszlón

2017. május 21-én agy öröme volt a goroszlói gyülekezetnek, mert tanúja lehetett annak, hogy hat fiatal engedelmeskedett Krisztus missziós parancsának. A ünneplő közösség már az imaóra alatt tapasztalta, hogy ez a nap az öröm napja. A meghívott lelkipásztor Tóth Róbert volt Vajdahunyadról, hogy a filippi börtönőr megtéréséről prédikáljon a szomjas hallgatóságnak (ApCsel 16:25-34). Az örvendező fiatalokat Veress Ernő lelkipásztor merítette be az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ők név szerint a következők: Ilyés Arnold, Domokos Tamás, Domokos Anita, Bartha Kristóf, Dombi Roland és Domokos Benjámin. A hitvalló fiatalok a goroszlói gyülekezet tagjai lettek. Az Úr áldása kísérje őket életük minden napján!

Veress Ernő

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.