RMBGySz*

Fehér ruha és evangélium a Táborban

Pünkösdöt követő vasárnap a Hargita Táborban közös bemerítési ünnepet tartott a csíkszeredai és az udvarhelyi gyülekezet. Hittük, hogy nagy áldásban lesz részünk ezen az ünnepen, de jó volt megtapasztalni, hogy sokkal többet kaptunk annál, mint amit reméltünk. Nagy áldást jelentetett a székelyföldi testvérek nagy közössége, hiszen több mint kétszázötvenen voltunk együtt, és különös öröm volt, hogy a testvériség mellett sok barátkozó is eljött, hogy velünk együtt részesüljön Isten áldásában. Nyolc személy tett bizonyságot arról, hogy Jézus a megváltója és Őt akarja követni egész életében. Az ige üzenete és a közös éneklés mellett a legnagyobb áldást a bizonyságtételek jelentették, hirdetve a jelenlevőknek, hogy az Úr ma is munkálkodik, életeket változtat és elhív embereket az Ő követésére. Isten áldásáról talán az tesz a leginkább bizonyságot, hogy az istentisztelet alatt sokan jelezték, hogy szeretnék átadni életüket Krisztusnak. Az alkalom résztvevői hosszú ideig beszélgettek még együtt a tábor udvarán, mintha nem is akarnák, hogy véget érjen az alkalom. Azonban, mint minden nap, ez is véget ért, és bízunk benne, hogy Isten kegyelme újból és újból megújul felettünk.

Szabó Szilárd

Hátsó sor: Boros Zoltán, Kiss Dávid (Udvarhely), Szabó Balog Szilárd, Kui Péter, Joó család, Erdő Endre (Udvarhely), Szabó Szilárd lp. Első sor: dr. Borzási István lp., Kui Krisztián, Lázár Anna, Szabó Balog Gabriella, Gábor Rudolf.
A közös ünnep résztvevői imában.

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.