RMBGySz*

Gyermekvállalás és családtervezés a Biblia fényében

VÁRAD-KERÜLETI SZOLGÁLATTEVŐK PAPTAMÁSIBAN

Az Úr kegyelméből 2018. március 3-án   lehetőségünk nyílt részt venni a bihari missziókerület által szervezett szolgálattevői konferencián, a paptamási baptista gyülekezetben. Az imaáhítatot Kiss Zoltán lp. és Tóth Christian vezették. Jó együtt imádkozni a testvérekkel, akikkel nem minden nap van erre alkalmunk, de minden nap ugyanahhoz az Istenhez járulunk, ugyanazon a Krisztuson keresztül.

A tanítást Dr. Kovács József tartotta, egy igen elhanyagolt és vitatott témában. Mindannyiunkat érintő téma a családalapítás, mert vagy már van családunk, vagy ha nincs, akkor több mint valószínű, hogy lesz. Ebből kiindulva életünk során találkozunk olyan kérdésekkel, mint pl. „mit mond a Biblia a házasságról? Mikor és kivel?”, vagy „mi a véleménye Istennek a fogamzásgátlásról? Használjam, ne használjam? Ha igen, akkor melyik a megengedett, és melyik nem megengedett módszer?” Ezek mind olyan kérdések, amelyekkel, meg kell vallanunk, ritkán foglalkozunk gyülekezeteinkben. Ezúton is szeretnénk a testvérek figyelmét felhívni, hogy merjenek a lelkipásztor testvérektől kérni ezzel kapcsolatos tanítást, és más ehhez hasonló vitatott vagy kevésbé kimerített témakörökben is.

Ami a tanítás összefoglalóját illeti, a továbbiakban szeretnék egy rövid betekintést adni a testvéreknek ennek tartalmáról és témaköreiről. Már a bevezetőben előtérbe került e témáknak a vitatottsága, de fontossága is egyaránt. Bevezetésképpen három pontban volt megfogalmazva a témák fontossága: „Isten döntése, hogy a gyermekvállalás által tartja fenn az emberiséget”, „Milyen problémákkal küszködik a mostani emberiség?”, és „A gyermekek, mint a jövő társadalma”.

A tanítás első része olyan igeszakaszokat tartalmazott, amelyekből bibliai alapelveket lehet megérteni a gyermekvállalással és családalapítással kapcsolatban. A következő igehelyek voltak megemlítve, mint az 1Móz 1:28; Zsolt 127:3; 1Kor 7:4-5. Az alapelvek, amelyeket megtanulhatunk, az ember szexualitásával, a yermekvállalással és a gyermekneveléssel kapcsolatosak.

A következőkben testvérünk kitért a gyermekvállalásra, és annak lehetőségére, hogy megtervezzük a gyermekek számát. Ezeket a lehetőségeket Isten adta az embernek. Szó volt a gyermekvállalás idejéről, és más ehhez kapcsolódó témákról. Lenne még mit mondani az előadás tartalmával kapcsolatban, de úgy gondolom, hogy annak nem itt van a helye. Minden gyülekezetnek megvan a lehetősége, ahogy azt már fentebb is említettem, hogy ezeket a témákat a gyülekezeten belül a lelkipásztorokkal együtt kidolgozzák és megbeszéljék.

Nagy hatással volt rám, hogy minden téma befejezése után volt egy lelkigondozói része a tanításnak, ahol arról kaptunk útmutatást, hogy adott témakörben milyen dolgokra figyeljünk oda, amikor hasonló problémákkal küszködő embereket lelkigondozunk.

A tanítás után, Isten kegyelméből, nemcsak meghallhattuk azt, de be is kapcsolódhattunk, és egy fórumbeszélgetés keretén belül épülhettünk egymás hite és megtapasztalásai által. Jó volt azt látni és hallani, hogy a testvéreink hogyan élték meg a gyermekvállalást. Milyen nehézségeket kellett leküzdeni, megharcolni és megimádkozni. 

Utoljára, de nem utolsó sorban, hadd említsük meg az asztali közösséget is, és ezúttal szeretnénk megköszönni a paptamási testvéreknek a vendégszeretetüket és a finom bográcsost, amit elkészítettek nekünk. Jó volt megtapasztalni, hogy bár az alkalomnak vége lett, de a beszélgetések, testvéri közösség és elmélkedések nem fejeződnek be, ahogy kijöttünk az imaház ajtaján. Ezek folytatódtak az asztali közösségnél.

Reméljük, hogy a testvéreknek sikerült – ha egy kicsit is – bekapcsolódni az alkalom lelkületébe, és ezen beszámoló által áldást nyerni, amit Urunk Jézus Krisztus dicsőségére használhatunk.

Ferkő Attila, Nagyvárad-Betlehem

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.