RMBGySz*

Ige mellett, közösségben…

– NŐI CSENDESNAPOK VOLTAK A HARGITÁN

Több mint 180 nőtestvér gyűlt össze 2018. június 4-6 között a Hargita Táborban, hogy együtt csendesedjenek el az Úr Jézus lábainál, az Ige mellett, egymással közösségben. Idén nemcsak Erdélyből, Magyarországról, hanem Kárpátaljáról is részt vettek  nőtestvéreink az alkalmon. A találkozó főtémája: „Merj az lenni, akinek Isten kigondolt!” Ebben a témában kerestük a választ több kérdésre: „Miért teremtett Isten nőnek?”, „Mi Isten célja az életemmel?”, „Hogyan tölthetem be Istentől rendelt hivatásomat?”, „Hogyan válhatok azzá, akivé az Ő terve szerint lennem kell?”

Az ünnepélyes zászlófelvonás után el is kezdtük közösen keresni a választ a fenti kérdésekre. Segítségünkre voltak ebben vendégelőadóink: Kulcsár Tibor és Anikó, a Mera Rádió igazgatója és munkatársa, Mezei Virág, a székelyudvarhelyi, és Pardi Matild, a kémeri gyülekezet lelkipásztorának felesége.

Borzási Márta, a Nőszövetség elnöke a Jn 12:24 versével köszöntötte a közelebbről és távolabbról érkezett nőtestvéreket, vendégeket. Ahogy a földbe hullott mag héja lepattan, lehámozódik és elhal, hogy később gyümölcsöt teremjen, ugyanúgy kell engedni nekünk is, hogy Isten lehámozzon minden olyan dolgot rólunk, ami meggátolna a gyümölcstermésben. A bemutatkozások után  „Merj nő lenni” címmel Mezei Virág  beszélt arról, hogy a különböző korokban hogyan éltek a nők, mennyire vállalhatták fel női mivoltukat, milyen érték volt nőnek lenni, milyen szerepek, jogok illeték őket.

A kellemes éjszakai pihenés után szombaton dicsőítő énekekkel kezdtük együttlétünket, amelyekben a székelyföldi énekcsoport tagjai hangoltak Isten imádatára. Igei üzenettel Kovács Jutka buzdított Szatmárnémetiből, és Pap Erzsike, a Nőszövetség titkára Érmihályfalváról, a Zsolt 46:11, illetve a Zsolt 119:105 versei alapján. Hangsúlyozták az elcsendesedés fontosságát Isten jelenlétében, és azt, hogy milyen fontos kérnünk, hogy Isten Igéje, mint mécses világítsa életünket.
Kulcsár Tibor és Anikó „Merj feleség lenni” című előadásukban hangsúlyozták, hogy Isten Igéje ma sem változott, annak ellenére, hogy a korszellem megkérdőjelezi azt. Egy életre szóló kapcsolatban fontos visszatérni az alapokhoz, az 1Móz 2:18-hoz, „alkotok hozzá illőt”, és az 1Móz 22:24-hez, „lesznek ketten egy testté”. A „Merj édesanya lenni” c. előadás korunk hozzáállását mutatta be az anyasághoz, az anyaságot megelőző aggodalmakat, okokat, társadalmi következményeket elemezve, de bemutatta Isten családmodelljét is több ige alapján: Zsolt 128:3, „feleséged olyan, mint a termő szőlő”, Péld 22:6, „neveld a gyermeket a neki megfelelő módon”. Isten Igéje szerint az anyaság kiváltság, tisztesség, felelősség: példát adni, képmutatás nélküli hitet bemutatni, biztosítani az otthon melegét, harmóniáját és az imahátteret.

Pardi Matild, a kémeri gyülekezet lelkipásztorának felesége bátorított, hogy merjünk háziasszonyok lenni. Testvérnőnk beszélt a háziasszonyi lét áldásairól, örömeiről, figyelmeztetve arra is, hogy az ördög célja az, hogy a nő ne legyen nő, feleség, édesanya, vagy éppen háziasszony. Bátorításul itt is Isten igéje jött alapul: 1Kor 15:56 „a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban”, és a Példabeszédek derék asszonya, akiben gyönyörködnek férje és gyermekei. 

Vasárnap reggel is Isten imádatára hangoltak az énekek, igei buzdítások. Dézsi Melinda az erdőszentgyörgyi körzet lelkipásztorának felesége a Zsolt 139:14, 22:11 és 17:8 versei alapján buzdított imára, majd Borzási Anna, a lónai lelkipásztor felesége „Merj testvér lenni” témában testvéri szeretetre hívott fel a Zsid 13:1 verse alapján. Bizonyságtételek és énekek hangzottak el, imakérések es közbenjáró imák betegekért, megkötözöttekért, szenvedőkért.

Kulcsár Tibor testvér igei üzenete, „Merj testvér lenni” címmel a Fil 4:1-8 alapján zárta a szolgálatok sorát, példaként tárva elénk Akvilla és Priszcilla szolgáló életét, rámutatva, hogy a testvér arról ismerhető fel, hogy kész szolgálni, csendben, hűséggel, másokkal egyetértésben.

Hálásak vagyunk Istennek a sok-sok áldásért, köszönjük a Nőszövetségnek és munkatársainak a csendesnapok megszervezését. Életükre és minden nőtestvér életére kívánjuk Isten áldását! 

Szabó Tímea, Értarcsa

 

Benyomások, vélemények a konferenciáról 

Vasvári Etelka, Érmihályfalva: Nagyon nehéz és problémákkal teli napok után én is részt vehettem a hargitai csendesnapokon. Szükségét éreztem annak, hogy elcsendesedjek és Istenre figyeljek. Hálás vagyok, hogy együtt tárhattuk fel kéréseinket Istennek a betegekért, tékozló fiakért, barátkozókért. 

Vasvári Magdolna, Érmihályfalva: Hálás vagyok azért, hogy eljuthattam a csendesnapokra. Sokat tanultam és sok áldásban volt részem. Mezei Virág előadásából ragadott meg az a gondolat, hogy merjek az lenni, akinek Isten kigondolt. Erőre és bátorságra van szükségem ehhez és élő kapcsolatra az Úrral.

Kiss Irénke, Értarcsa: Abigail példája ragadott meg az egyik előadásból. Egy olyan nő volt, akit a bölcsesség, bátorság, hit, ékesszólás és belső szépség jellemezett. Nehéz élete volt Nábál mellett, de ez nem bosszúállásra késztette, hanem saját életét ajánlotta fel a királynak, hogy megmentse férjét és az embereit. Ez a hozzáállás Istennel való mély kapcsolatát mutatja számomra. A körülményeink ellenére is megállhatunk a helyünkön Isten segítségével.

Bagu Mariann, Kárpátaljáról: Jó volt ilyen sok helyről összegyűlve együtt lenni, és tanulni olyan dolgokról, ami a világban ma nem népszerű, de Isten előtt nagyon is értékes, mint például az anyaság és a háziasszony szerep. Értékes volt Kulcsár Tibor és Anikó szolgálata, mert a férj szemszögéből is vizsgálhattuk a házasságunkat, gyermeknevelésünket. A gyereknevelés témája számomra aktuális, és jó volt hallani mennyire fontos feladatot bízott ezzel rám Isten, hiszen mint anya templomot építek az Istennek. A „Merj háziasszony lenni” témán belül az üzenet az volt, hogy a házam nyitva lehet a vendégek, hívő testvéreim, de a világ felé is misszió céljából. 

Hevesi Ilona, Kárpátalja: Áldás volt számomra a témaválasztás, a személyes elcsendesedés lehetősége. Az őszinte, emberközeli bizonyságtételek is bátorítólag hatottak. Jó volt tapasztalni a nőtestvérek buzgóságát a lelki segítségnyújtásban: kérjük Urunk akaratát életünkre nézve, merjünk engedelmesen belesimulni tervébe, mert életünk örömökkel-áldásokkal így lesz teljes! 

Tóth Tímea, Kárpátalja: Isten gyermekeként fontos számomra, hogy a kérdéseimre az Igéből kapjak választ. Jó volt látni, ahogyan Isten gondolkodik a nőről, ahogyan terve kirajzolódik az életünkben. Számomra legtestközelibb volt, hogy a nő egyedülállóként is megtalálható az Igében. Dorcas életpéldáján keresztül jó volt újra megerősödni abban, hogy egy egyedülálló személy is lehet testvér. Ő azzal szolgált, amivel tudott. Ebben lett példa számomra az ő élete. Nem nagy dolgokra kell vágynom, de észrevenni, megtenni, amit Isten elém hoz. 

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.
Csoportkép
A konferencia előadói
Előadás
Asztalközösség