RMBGySz*

Imában kértek alkalmas vezetőt

– Presbiteravatás az arad-belvárosi baptista gyülekezetben

Az Úr népének mindig voltak Istentől rendelt vezetői. Az Ószövetségben olvassuk, hogy Mózest elöljárók segítették a bíráskodás munkájában (2Móz 18) Az újszövetségi gyülekezetben is megtaláljuk a közösség vezetőit. A vezető tisztségek közül az egyik legismertebb a presbiter tisztsége. Szoros értelembe véve a presbiter szónak a görög presbüterosz felel meg, ami szó szerint vént jelent, de a „hitben érett” jelentést is magába foglalja.

A presbiteri tisztséget nem önjelölt döntés alapján lehet elfoglalni. Pál első missziói útjánál olvasunk először az új gyülekezetek presbitereiről. „Miután pedig gyülekezetenként elöljárókat választottak nekik, böjtölve és imádkozva az Úrnak ajánlották őket, akiben hittek” (ApCsel 14:23). Nos, az arad-belvárosi baptista gyülekezet közössége imádkozó szívvel kérte el Istentől azt a vezetőt, akit a Teremtő Isten erre a célra alkalmasnak lát. A presbiterválasztás alkalmával Isten Szent Lelke a közösség tagjainak gondolatait úgy irányította, hogy a titkos szavazás eredményeképpen Kiss László karvezető kapta meg a személyére vonatkozó „igenek” döntő részét.

Május 6-án vasárnap délelőtt Simon András lelkipásztor köszöntő szavaival indult a beiktatási ünnepség. Ezen az eseményen számos kül- és belföldi vendég mellett részt vett az arad-kisszentmiklósi testvérközösség is. Az imaóra után, ahol dr. Sallai Jakab lelkipásztor és Kulcsár Barna gyülekezetvezető szóltak az egybegyűltekhez, felcsendült a kórus „Szárnyaival véd az Úr” című éneke, Szűcs János karvezető irányításával. Ezt követően Horváth Sándor részéről hangzott el az „Isten kezében” című alkalmi költemény. A továbbiakban Veress Efraim lelkipásztor – szövetségi küldött – igehirdetése vezette be a hallgatókat a presbiteri szolgálat titkaiba. Igehirdetése alapjául a 2Móz 18:13-23 szakaszt választotta. Az igei gondolatok között nagy hangsúlyt kapott Mózes apósának a munkamegosztásra vonatkozó értékes tanácsa: „Ha ezt cselekszed és az Isten is parancsolja néked: megállhatsz és az egész nép is helyére jut békességben.”! Elhangzott ugyanakkor a mindenkor aktuális jézusi parancs is: „aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok… mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem, hogy Ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” (Mt 20:26-28)

Az ighehirdetés után a beiktatás hivatalos mozzanatai következtek: Kiss László önéletrajzának ismertetése, majd a hitbeli meggyőződésre vonatkozó kérdések az avatóbizottság (Veress Efraim, dr. Sallai Jakab, Simon András, Borzási Gyula és dr. Giorgiov Adrián) részéről . A válaszok után „kézrátételes” imádkozás történt, majd ünnepélyes meghatottsággal énekelte a kórus: „Áldjon meg téged az Úr!”. Ezután köszöntések, áldáskívánások sora következett, majd a kórusnak énekben felcsendülő biztatása: „Hűséges légy halálodig!”. Végül pedig két gyülekezetvezető, Varga Géza (Kisszentmiklós) és Kulcsár Barna (Arad-belváros) köszöntő szavai hangzottak el. Befejezésként mindannyian közösénekben fohászkodtunk a Mindenek Urához: „Tégy engem békeköveteddé”. Ezzel a szívből jövő szép óhajjal zártuk ezt a gyülekezet és a Kiss család számára feledhetetlen ünnepet.

Bátkai Sándor

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.