RMBGySz*

„Kész az én szívem, ó, Isten, hadd énekeljek!”

A lónai énekkar 70 éves jubileuma

Ünnepelni gyűlt össze a lónai baptista gyülekezet  folyó év októberének utolsó vasárnapján. Isten kegyelmének köszönhetjük, hogy az énekkarunk fennállásának 70 éves múltjára tekinthettünk vissza. A nap mot- tóját a 108. Zsoltár 2. igeverse képezte: „Kész az én szívem, ó, Isten, hadd énekeljek!” 
A rövid imaórát követően a helyi lelkipásztor, Borzási Pál testvér ismertette az énekkar krónikáját. A második világháborút követően az osztrák hadifogságból hazatérő Jakab Kálmán testvér volt az, aki szorgalmazni kezdte az énekkar megalakulását. Az énekkar megalakulása után még énekesfüzet sem volt egy ideig, könyv nélkül tanulták meg az énekeket. Mivel csak két-három Evangéliumi Karénekek volt, azt hozták-vitték haza a testvérek. A többi énekkari tagnak kívülről kellett megtanulnia az énekeket! Az évtizedek folyamán számos gyülekezetből több testvér is besegített a tanításba, akik közül kiemeljük a következőket: Papp László, Miklós László, Vincze János, Bóné Gyula, Hajas Miklós, Traian Precup, Fărcaș Traian, Iepure Ilia, Vasile Tonea, Szilágyi József. Ezek között külön említésre érdemes még Valentin Olar testvér, aki házasságkötés révén költözött Lónára és vállalt részt készségesen a román nyelvű énekek tanításában és vezénylésében, amelyet szintén értékelünk.
Hálásak vagyunk Istennek azért, mert a megalakulás óta az énekkar folyamatosan szolgálhatott a gyülekezetben. Annak is örvendünk, hogy az alapító tagok közül többen még ma is élnek, akik az ünnepélyen is jelen lehettek. Jelenleg kb. 35 tagja van az énekkarnak, amelynek élére az évek során a gyülekezet a következő tagokat bízta meg karvezetőként szolgálni: Jakab Kálmán, Péter István, Jakab Péter, Jakab Endre, és Nagy Andrea testvérek. Ezen atyafiak közül jelenleg Jakab Endre testvér aktív vezetésével szolgál tovább az énekkar. 
A Mindenhatót magasztaló lelkületben a vasárnap délelőtti istentisztelet keretén belül nemcsak a múltra tekintettünk vissza a gyülekezeti krónika meghallgatása által, hanem Király Tibor szilágyballai nyugalmazott lelkipásztor testvér tolmácsolásában a 2Krón 29. része alapján azt is hallhattuk, milyennek kell legyen az Urat dicsőítő énekesek élete, lelkülete és éneke.
A délután folyamán immár hálaadó jelleggel folytatódott az ünneplés. Péter István, békési nyugalmazott lelkipásztor a Lk 17:11-18 alapján elmondott igehirdetésében többek között arra az alapigazságra világított rá, hogy csak az az ember tudja szívből Istent dicsérni, aki valóban megszabadult. 
Ezért a fontos napért, az eltelt 70 évért és a reményteljes jövőért Istené legyen a dicsőség!
Péter Salomé

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.