RMBGySz*

Lelkigondozás másképp

Újdonságnak számított az az alapfokú lelkigondozói tanfolyam, amelynek a Hargita Keresztyén Tábor adott otthont 2017. május 15-19 között. Nagyon kedvező és kellemes körülmények között sikerült megtartani a tanfolyamot, amikor a lelki közösség áldása mellett a tábor vendégszeretetét is élvezhették a résztvevők. Az eseményre mindenkit várt a Szövetség, akit érdekelt ez a téma. Isten kegyelméből 26-an vettünk részt, s bár ez a szám kevésnek tűnik a várthoz képest, mégis felölelte mind a négy missziókerületet. 

Első este istentiszteleten vettünk részt. Az igehirdetés, amelyet Szűcs Sándor szatmári lelkipásztor, pasztorális alelnök mondott el a 2Sám 19:1-8 alapján, jó alapozónak bizonyult, mielőtt a tanfolyamot megkezdtük volna. Testvérünk tíz pontban foglalta össze a lelkigondozó tennivalóit. (1.) Kelj fel a csüggedésből, a keserűségből, a hamis motivációból, ne engedd, hogy ezek miatt az Úr munkája megálljon. (2.) Menj oda, ahova kell, akihez kell: családban, gyülekezetben, világban. (3.) Szólj, de ne a magadét, hanem mint Isten szószolója, azt, ami építő, ami igaz, az Isten beszédét. (4.) Gondolkozz arról, ami nemes, ami tiszta, megértve a helyzetet. Ne légy meggondolatlan, mérlegelj, fontolgass. (5.) Fogd meg a dolgokat, légy kész kétkezi munkát is végezni, ha szükséges, de tudj tollat is ragadni, és írni, amikor erre van szükség. (6.) Állj ki, komolyan Isten elé, időt szánva, keresve az Ő akaratát. Ugyanígy állj ki Isten mellett a hitetlen környezetben, mint Dániel és barátai. (7.) Nézz és láss, előbb magadba, megvizsgálva indulataidat, motivációidat. Nézz bele a könyvekbe is, és folyamatosan tanulj. (8.) Pihenj, legyen időd a kikapcsolódásra, mert Isten is így tervezett téged, meg kell találnod az egyensúlyt, nem szabad túlfeszítened a húrt, mert elszakadhat. (9.) Ülj le, türelmesen, megtanulva várni, Istenre bízva csendben lenni, és várni az Úrra. (10.) Hallgass meg másokat, törekedj olyan légkört teremteni, hogy kimondják a gondolataikat, még ha rosszak is. Így tudod meg, hol állnak, és tudsz segíteni nekik. Hallgass prédikációkat, és légy képes hallgatni mások hasznos tanácsára is.

Az előadásokat két román lelkipásztor testvér végezte, Ioan Poenar és Emanuel Simion, akik elismert trénerek a keresztyén lelkigondozás területén. Mindketten tagjai a Keresztyén Lelkigondozók Egyesületének, és számos tanfolyamot szerveznek annak érdekében, hogy minél több lelki munkás részesüljön úgy elméleti, mint gyakorlati felkészítésben, amit kamatoztatni tudnak majd a lelkigondozás területén, a szolgálatban. Az alapfokú lelkigondozói kurzus anyagát a már említett Keresztyén Lelkigondozók Egyesülete, a Keresztyén Lelkigondozó-képző Iskola és a „Jó Hír” Bibliaiskola közösen állította össze. 

A tanfolyam programja meglehetősen intenzív volt, mégis biztosította a kapott ismeretek elmélyítését a személyes, páros vagy csoportos feladatok által. Ugyanezt szolgálták a „házi feladatok” is, amelyeket késő este, vagy korán reggel próbáltunk elkészíteni. Bármennyire szorított is az idő, hogy az öt napos kurzust három nap alatt befejezzük, mindenki igyekezett jól kihasználni a rövid szabadidőket a társalgásra, beszélgetésre, a lelki közösség ápolására, sportolásra. Több házaspár egy vagy több kisgyermekével együtt vállalták a részvételt az eseményen. 

A Keresztyén Lelkigondozók Egyesülete 1992-ben alakult Nagy Britanniában, és 2007-ben Romániában, több keresztyén lelkigondozói szervezettel folytatott egyeztetés után. Látásukat, célkitűzéseiket a következő pontokban lehet összefoglalni. (a) Biztosítani bizonyos nemzeti szabványokat a gondozásra és lelki tanácsadásra. (b) Biztosítani egy olyan akkreditálási rendszert a keresztyén lelkigondozók számára, amit elfogadnak a keresztyén gyülekezetek. (c) Biztosítani egy nemzeti szinten elismert felkészítő rendszert a keresztyén lelkigondozás és a pásztori gondozás területén. (d) Bátorítani, felkészíteni és forrásanyagokat biztosítani azoknak, akik a pásztori gondozásban tevékenykednek.  

Hogyan lehet meghatározni a lelkigondozás és a keresztyén lelkigondozás kifejezéseket, mi bennük a közös és miben különböznek? A tanfolyam alkalmával ezekre a kérdésekre is választ kaptunk. Először, a lelkigondozás keresi, hogy segítséget nyújtson az embereknek, egy építően változó és fejlődő folyamatban, amely hatással van létezésüknek egyes vagy mindegyik kérdésére. A cél az, hogy ez olyan közeli kapcsolat által legyen megvalósítva, melynek határértékei előzőleg meg lettek határozva (Keresztyén Lelkigondozók Egyesülete). Másodszor, a keresztyén lelkigondozás meghatározása annyit tesz hozzá az előzőhöz, hogy a lelkigondozói kapcsolat megfelel a bibliai alapelveknek, céloknak és módoknak, egy keresztyén értékeket követő környezetben (Keresztyén Lelkigondozók Egyesülete).

A keresztyén lelkigondozás szolgálatát háromféle módon lehet csoportosítani és gyakorolni. Az első megközelítés a nem utasításszerű lelkigondozás, amikor a lelkigondozó nem ad konkrét tanácsokat, hanem segíti a lelkigondozott személyt, hogy önmagától megtalálja a számára legmegfelelőbb megoldást. A második az utasításszerű lelkigondozás, amikor a lelkigondozó konkrét tanácsokat és megoldási lehetőséget tár a lelkigondozott személy elé. Provokálja és szembesíti őt a problémájával. Jézus is használta ezt a fajta lelkigondozást. A harmadik a Szent Lélek által vezetett lelkigondozás, amikor a lelkigondozó imában erőt, vezetést és bölcsességet kér Istentől, igényelve Jézus beavatkozását a probléma megoldásába. A lelkigondozónak szabadsága van használni bármelyik megközelítést, de arra vigyáznia kell, hogy a Szent Lélek vezetése legyen a meghatározó.

Ebben a szolgálatban nagyon fontos, hogy a segítséget, lelkigondozást igénylő személy bizalmat tudjon tanúsítani a lelkigondozóval szemben. Ezt úgy lehet elérni, hogy a lelkigondozó teljes titoktartási kötelezettséget vállal a lelkigondozott személlyel szemben. A lelkigondozó titoktartási kötelezettsége azért fontos mert: (a) megkönnyíti az emberi szükségletek közlését; (b) olyan környezetet hoz létre, amely fejleszti a lelkigondozó és lelkigondozott közötti kapcsolatot, ami elsődlegesebb, mint a megoldandó probléma; (c) a titoktartás eljuttathatja a lelkigondozott személyt az őszinte és nyílt megvalláshoz, a titkok kimondásáig. 

A lelkigondozás nagyon fontos és szükséges része a lelki munkának, hiszen az emberiség bukása óta az ember lelke nagyon sebezhetővé és védtelenné vált a gonosz támadásaival és a megkötözöttségekkel szemben. A megváltás munkája nélkül semmilyen esélye és létjogosultsága nem lenne a lelkigondozásnak. Jézus kijelentései felragyogtatják a reményt, lelki látást adnak, és lelki távlatokat nyitnak meg a keresztyén lelkigondozás számára. Megváltónk mielőtt megkezdte földi szolgálatát, a következő kijelentéssel kezdte: Az Úr Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat (Lk 4:18). A lelkigondozásban szolgálók számára Jézus a legtökéletesebb példa, akiben teljes volt a szeretet a bukott emberek felé, és mindig kész volt segíteni rajtuk. Nem végezhet Istennek tetsző és hatékony keresztyén lelkigondozást az, akinek nincs új élete és nincs elhívása erre Istentől, ugyanakkor az sem, akiben nincs mentő szeretet és képesség megérteni bizonyos értelemben a bajba jutott lélek problémáját. 

Az alapfokú lelkigondozói tanfolyam alkalmával felmerült az az igény is, hogy a jövőben középfokú lelkigondozói tanfolyamra is sor kerüljön, erre nézve biztató ígéreteket kaptunk az előadók és a szervezők részéről. Isten tegye gyümölcsözővé és áldásossá ezt a tanfolyamot minden résztvevő és miden lelkigondozást igénylő ember számára!

Dézsi István, Erdőszentgyörgy 

Új hozzászólás

Nem vagyok robot!
Kép CAPTCHA
Be kell írni a képen látható karaktereket.